Szanowni Państwo,

Drodzy Przyjaciele,

Powyższa gorąca prośba o wpłatę 1% podatku dochodowego (KRS 0000047746) lub przekazanie nam dotacji na konto Stowarzyszenia wynika z następujących powodów:

– Od 30 lat prowadzimy działalność humanitarno – charytatywną, która dotyczy:

1. Prowadzenia Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, mających trudności z uzyskaniem pomocy medycznej. Dziennie Przychodnia przyjmuje bezpłatnie około 30 osób, które zgłaszają się z poważnymi dolegliwościami zdrowotnymi. Ostatnio najliczniejszą grupę stanowią chorzy z przewlekłymi zmianami układu oddechowego, z zapaleniem płuc, zaniedbanymi powikłaniami grypy, astmą itp. Drugą dużą grupę chorych stanowią pacjenci, którzy wymagają opatrunków chirurgicznych ze względu na przewlekłe owrzodzenia stóp i nóg, odmrożenia itp. Wszyscy chorzy są konsultowani przez lekarzy oraz zaopatrywani w darmowe leki .

Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich - pielęgniarka opatruje ranę pacjentowi

2. Drugą formą działalności Stowarzyszenia jest nadal prowadzenie tzw. „Apteki Darów”, w której osoby ubogie, renciści, kombatanci mogą uzyskać bezpłatnie leki.

Wydawanie leków przez farmaceutkę w "Aptece Darów" SLN

3. Trzeci typ naszej działalności to stałe zaopatrywanie w leki naszych Rodaków na Wschodzie (ostatnio szczególnie na Ukrainie i Mołdawii) , a także przekazywanie leków do Afryki zwłaszcza Kamerunu, gdzie prowadzone są przychodnie lekarskie przy polskich misjach zakonnych jak na przykład w Garoua Boulai.

 

Badanie Rodaków na Ukrainie - misja Korystyszew
Kamerun - wioska Pigmejów

Raz jeszcze prosimy o wsparcie naszej działalności prospołecznej.

Z wyrazami szacunku i przyjaźni

Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap