Akcja Oddaj leki do apteki

„Młoda Farmacja” z Wrocławia w styczniu br. przeprowadziła akcję „Oddaj leki do apteki”, w wyniku której nasze Stowarzyszenie otrzymało przesyłkę zawierającą leki, opatrunki i materiały higieniczne dla naszych podopiecznych, ludzi ubogich, bezdomnych.
Jesteśmy bardzo ujęci tak sprawnie przeprowadzoną akcją, której koordynatorem jest Pani Martyna Kocoń. Serdecznie dziękujemy!!!

Światowe Dni Młodzieży

 

W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016, Zarząd Główny SLN zgłosił do Biura Organizacyjnego (Pani Magdalena Lisak) gotowość przekazania kilkunastu namiotów 2 i 4 osobowych, środki opatrunkowe, higieny itp.
Ponadto ustalono, że w zabezpieczeniu opieki lekarskiej uczestników ŚDM weźmie udział Przychodnia Lekarska SLN przy ul. Smoleńsk 4 – po ustaleniu zakresu pomocy z lek. med. Marią Maciaszek, Kierownikiem Przychodni.

Podziękowania

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 , Os. Dywizjonu 303, bl. 66 w Krakowie, Pani Mgr Ewa Dziekan wydała zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, które wykorzystujemy na magazyn materiałów medycznych. Serdecznie dziękujemy!