Powołanie Zespołu ds. Misji Charytatywnych i Humanitarnych

Zarząd Główny SLN na zebraniu w dniu 20.02.2015 powołał „Zespół ds. Misji Charytatywnych i Humanitarnych SLN”.
W skład Zespołu weszli:
1) Prof. Zbigniew Chłap
2) Dr med. Ewa Marcinkiewicz
3) Dr Krystyna Żurowska
4) Dypl. piel. Anna Grajcarek
5) Mgr farm. Elżbieta Duńska

Zespół pracuje doraźnie celem przygotowania misji: selekcja materiałów medycznych i transportu.

Aukcja przedmiotów od darczyńców na balu charytaywnym

W dniu 13.02.br. odbył się BAL zorganizowany przez Stowarzyszenie TAK – Kraków i PO Kraków, na którym przeprowadzono „aukcję” przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców na działalność statutową SLN. W sumie zebrano 4.410 złp. Oczekiwane są dalsze wpłaty.

W dniu 6 stycznia 2015 roku o godz. 20,00 odbył się w Bazylice Mariackiej, Pl. Mariacki 5,

„Koncert dla Trzech Króli”.

Wystąpili :

Janusz Radek

Katarzyna Oleś Blacha – sopran

Studenci Wydziału Wokalno-Aktorskiego

Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie

Maciej Tworek – dyrygent

 Koncert dla Trzech Króli