Uprzejmie zawiadamiamy, iż Walne Zebranie Członków SLN odbędzie się w Krakowie, ul. Smoleńsk 4, w dniu 19 listopada br. o godz. 11,00. Imienne zawiadomienia zostały wysłane drogą elektroniczną lub pocztą.

Zapraszam Wszystkich Zwyczajnych członków SLN do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu i bardzo przepraszam za znaczne opóźnienie terminu Zebrania, z ważnych powodów losowych.

Serdecznie pozdrawiam w imieniu Zarządu Głównego SLN

Przewodniczący Zarządu Głównego SLN

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap

 

 

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

logo_slnLEKARZE NADZIEI DO PRZYJACIÓŁ

Mija 30 lat naszej nieprzerwanej działalności w niesieniu medycznej pomocy charytatywno-humanitarnej na rzecz ludzi skrajnie ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, mających trudności w uzyskaniu świadczeń publicznej opieki zdrowotnej.
Jesteśmy organizacją pozarządową „non profit”, która wobec tych osób podjęła się trudnego zadania doraźnego ich leczenia, zabiegów  pielęgniarskich i profilaktycznych. W tym celu prowadzimy Przychodnie Lekarskie dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, Punkty Charytatywne Wydawania Leków i Materiałów Medycznych, organizujemy misje z pomocą doraźną w zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego w kraju i za granicą.
Wierzymy, iż nadal istnieje w polskim społeczeństwie poczucie solidarnej współodpowiedzialności za tych, których zdarzenia losowe skazały na społeczne wyobcowanie. Dlatego najserdeczniej:

  • zapraszamy do współpracy wolontariuszy medycznych i z innych dziedzin
  • prosimy o przekazanie odpisu 1% z podatku dochodowego
  • dobrowolne wpłaty na konto bankowe Stowarzyszenia KRS 0000047746
  PKO BP S.A. I O/Kraków • konto nr 58 1020 2892 0000 5902 0171 3833   SWIFT CODE: BPKOPLPW

 

Zapewniamy, że przekazane fundusze są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia .
                                      Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

OPP_logo_duze_100pks