logo

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

LEKARZE NADZIEI DO PRZYJACIÓŁ

Mija 30 lat naszej nieprzerwanej działalności w niesieniu medycznej pomocy charytatywno-humanitarnej na rzecz ludzi skrajnie ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, mających trudności w uzyskaniu świadczeń publicznej opieki zdrowotnej.

Jesteśmy organizacją pozarządową "non profit", która wobec tych osób podjęła się trudnego zadania doraźnego ich leczenia, zabiegów  pielęgniarskich i profilaktycznych. W tym celu prowadzimy Przychodnie Lekarskie dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, Punkty Charytatywne Wydawania Leków i Materiałów Medycznych, organizujemy misje z pomocą doraźną w zagrożeniu zdrowia i życia ludzkiego w kraju i za granicą.
Wierzymy, iż nadal istnieje w polskim społeczeństwie poczucie solidarnej współodpowiedzialności za tych, których zdarzenia losowe skazały na społeczne wyobcowanie. Dlatego najserdeczniej:

• zapraszamy do współpracy wolontariuszy medycznych i z innych dziedzin
• prosimy o przekazanie odpisu 1% z podatku dochodowego KRS 0000047746

 e-mail: medaid@sln.org.pl

Zapewniamy, że przekazane fundusze są przeznaczane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia .
Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei