20 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie w sprawie projektu pilotażowego interwencji w zakresie badań przesiewowych zachorowań na gruźlicę.

Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia i Specjalnego wysłannika ds. reagowania kryzysowego na Ukrainie, zawartymi w piśmie do Wojewody Małopolskiego, istnieje silna potrzeba zintensyfikowania działań celem monitorowania osób zakażonych gruźlicą i opracowania w Polsce opartych na dowodach strategii badań przesiewowych w kierunku gruźlicy.

W tym zakresie WHO zaproponowało współpracę z podmiotami i instytucjami z terenu województwa małopolskiego w celu wspólnej realizacji projektu pilotażowego, zakładającego stworzenie i przetestowanie modelu skutecznych interwencji w zakresie badań przesiewowych na gruźlicę, z potencjalną możliwością skalowania do poziomu krajowego.

Plan działań w sprawie gruźlicy na lata 2023-2030 dla Regionu Europejskiego WHO, zatwierdzony przez wszystkie państwa członkowskie Europy, zawiera wytyczne dla krajów dotyczące wdrożenia ich krajowych reakcji i strategii na rzecz zwalczania gruźlicy, aby umożliwić Regionowi osiągniecie celów globalnej strategii zwalczania gruźlicy.

Na spotkaniu, 22 września 2023 w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ odbyło się drugie spotkanie wysokiego szczebla dotyczącego walki z gruźlicą, podczas którego Polska była współorganizatorem deklaracji politycznej o zakończeniu epidemii do 2030.

W kontekście tych ustaleń 20 lutego w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, odbyło się pierwsze spotkanie dotyczące badań przesiewowych na gruźlicę z udziałem podmiotów i placówek medycznych. Na spotkaniu nie zabrakło także przewodniczącego ZG SLN – dr n. med. – Mariana Kopciucha, który żywo uczestniczył w dyskusji. Podkreślenia wymaga także szczególna sytuacja wynikająca z stosunkowo dużej liczby ukraińskich uchodźców przebywających obecnie na terenie Małopolski, którzy objęci są wsparciem medycznym w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej.

autor J.B.

13 lutego 2024 firma ASPEL S.A. z siedzibą w Zabierzowie przekazała Przychodni Lekarskiej dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności przy ulicy Smoleńsk 4, wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny do diagnostyki laboratoryjnej.

Przychodnia Lekarska dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności zyskała specjalistyczny aparat EKG wraz z oprogramowaniem oraz specjalnym wózkiem, dzięki temu każdy pacjent z problemami chorób serca będzie mógł skorzystać i przejść specjalne badania.

Wszystko to, dzięki staraniom Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego SLN lek. med. Macieja Dendury i życzliwości Prezesa Zarządu ASPEL S.A. – dr Andrzeja Piotra Wrześniowskiego.

Przewodniczący ZG SLN dr n. med. – Marian Kopciuch wystosował w imieniu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, specjalne podziękowania dla firmy ASPEL S.A., która od 1986 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji elektronicznej aparatury medycznej.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich lekarzy a przede wszystkim pacjentów przychodni przy ulicy Smoleńsk 4.

autor J.B.

27 stycznia w Kościele Matki Bożej Pocieszenia odbył się uroczysty Koncert Kolęd w ramach cyklu “Nowa Huta. Dlaczego Nie?!”. To wydarzenie było idealnym zwieńczeniem okresu świątecznego, a zarazem okazją do spotkania w nowym roku wielu podmiotów pomocowych działających na terenie Krakowa i okolic.

Tradycja wspólnego kolędowania w nowohuckich kościołach w ramach cyklu “Nowa Huta. Dlaczego Nie?!” sięga 2005 roku, dlatego i w tym roku nie mogło zabraknąć takiego spotkania. Już po raz drugi, u księży Pallotynów w kościele Matki Bożej Pocieszenia odbyło się to uroczyste kolędowanie w wykonaniu zespołu wokalnego Bazyliki Mariackiej Capella Marialis w towarzystwie Orkiestry Symfonicznej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia pod dyrekcją Krzysztofa Michałka. Podczas koncertu zaśpiewała również zwyciężczyni nagrody GRAND PRIX KRUSZYWA w konkursie Diamenty Kruszywa – Zuzanna Pieczonka. Na koncercie obecny był przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – dr n. med. Marian Kopciuch, który reprezentował Stowarzyszenie oraz lekarzy działających w przychodni dla ubogich i w kryzysie bezdomności działającej w Krakowie. Koncert wspaniale poprowadziła menadżerka i wokalistka zespołu Galicja – Lidia Jazgar.

autor J.B.