W dniu 29 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności Stowarzyszenie w 2023 roku.

Przewodniczący ZG SLN dr n.med. Marian Kopciuch otworzył Walne Zebranie wyrazami wdzięczności Zarządu Stowarzyszenia, dyrektorowi Dzieła Pomocy św. Ojca Pio – br. Jackowi Waligórze za dotychczasową, owocną współpracę i wręczył na ręce brata specjalne podziękowania.

Na przewodniczącego obrad, w głosowaniu jawnym, wybrano lek. med. Macieja Dendurę.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, Przewodniczący  ZG SLN  M. Kopciuch przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności stowarzyszenia w roku 2023. Natomiast sprawozdanie finansowe za rok 2023 omówił dyrektor biura SLN – Andrzej Lorenc. Oba sprawozdania zostały zatwierdzone w głosowaniu.

Jednym z ostatnich punktów porządku obrad było uzupełnienie władz statutowych Stowarzyszenia.
Do Zarządu Głównego wybrano trzech nowych członków, poniżej przedstawiamy Ich sylwetki:

 1. lek. med. kardiolog Maciej Dendura – członek i wolontariusz od roku 2018.
  Wybrany na przewodniczącego zarządu oddziału krakowskiego SLN we wrześniu 2021 r.
  Dzięki jego staraniom Przychodnia Lekarska dla osób ubogich i w kryzysie bezdomności zyskała wiele specjalistycznych aparatów medycznych. Doktor aktywnie pośredniczył w znalezieniu darczyńców i przekazaniu profesjonalnego sprzętu medycznego:
  1. ROTARY CLUB S.A. przekazał specjalistyczny sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej firmy ROCHE Diagnostic Polska S.A.
   • analizator AVL 9180
   • analizator Cobas H232
   • analizator CoaguChek Pro II
   • glukometr Accu-Check
  2. firma ASPEL S.A. z siedzibą w Zabierzowie przekazała specjalistyczny aparat EKG wraz z oprogramowaniem oraz specjalnym wózkiem. Dzięki temu każdy pacjent z problemami chorób serca będzie mógł przejść specjalne badania.
  3. 4 darczyńcy przekazali spirometr AsSPIRO D200 produkcji firmy ASPEL S.A.
 2. dr n.med. chirurg Janusz Legutko – członek i aktywny wolontariusz od roku 2023.
  Bardzo zaangażowany w pomoc i wsparcie w działaniach na rzecz pozyskania materiałów opatrunkowych i zorganizowaniu spotkań z przedstawicielami firm. Jest współautorem książki „Zarys dziejów najstarszej w Polsce katedry chirurgii” oraz Honorowym Członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich.
 3. lek. dent. Anna Kot – członek i wolontariusz od marca 2024 r. Zaoferowała bezinteresowną pomoc i wsparcie dla przychodni SLN oraz stowarzyszenia. Aktualnie pełni funkcję Przewodniczącej Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Krakowie.

23 czerwca w ogrodzie Braci Kapucynów w Krakowie odbył się grillo-piknik Dzieła Pomocy św. Ojca Pio na który zaproszeni zostali Pracownicy, Wolontariusze oraz Przyjaciele współpracujący z dziełem.

Niedzielne popołudnie, wspaniałe słońce, pięknie udekorowane stoły ze wspaniałym jedzeniem, wcześniej wspólna Msza Święta – tak Dzieło Pomocy św. Ojca Pio podziękowało wszystkim swoim Pracownikom, Wolontariuszom i Przyjaciołom za kolejny rok wspólnej pracy.

Po uroczystym grillowaniu w ogrodzie,  w przestrzeniach na ul. Loretańskiej odbyła się długo wyczekiwana TOMBOLA, w której organizatorzy zagwarantowali wspaniałe nagrody. Oczywiście nie mogło zabraknąć silnej reprezentacji Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei z Przewodniczącym – dr n.med. Marianem Kopciuchem, dyrektorem biura – Andrzejem Lorencem oraz Beatą Hinczyca – pracownikiem Biura ZG.  Niestety nie udało się wygrać, jednak przyszły rok będzie należał do nas.

tekst: J.B.
foto: archiwum Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

W dniach 7-8 czerwca w Trzemesznie odbyła się XXX Ogólnopolska Konferencja Naukowa, której tematem były problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży w kontekście interwencji kryzysowej zdrowia psychicznego.

Na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego do Trzemeszna zjechali się lekarze i specjaliści z całego kraju zajmujący się problemami psychospołecznymi w kontekście interwencji kryzysowej i zdrowia psychicznego. Do udziału w konferencji organizatorzy zaprosili także pracowników naukowych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, NFZ, policjantów, duchownych, pielęgniarki, nauczycieli oraz osoby zainteresowane niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pozostającej w kryzysie psychicznym.

Podczas uroczystych sesji naukowych zaprezentowało się około trzydziestu  specjalistów, wśród nich także przewodniczący Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n. med. Marian Kopciuch z tematem „Analiza wybranych czynników i warunków zachowań w rozwoju z okresu młodości osób, które dokonały samobójstwa w jednostkach penitencjarnych w Polsce”. Uczestnicy konferencji aktywnie uczestniczyli w dyskusjach oraz z zainteresowaniem przysłuchiwali się wystąpieniu Przewodniczącego SLN, który jest równocześnie prezesem Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej.

Na szczególną uwagę zasłużyło także wystąpienie Prof. AJP dr hab. Adama Czabańskiego – Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego w Warszawie, który podjął ze zgromadzonymi na auli dyskusję w kontekście tematu „ Samobójstwa dzieci i młodzieży w Polsce” oraz ich przeciwdziałaniu.

autor: J.B.