Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 2023 r. odszedł w wieku 96 lat

Roman Kozłowski

Lekarz, Harcerz Szarych Szeregów ps. Kosynier
Wieloletni Lekarz-Wolontariusz Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 5 maja 2023 r. o godz.13.40
Na Cmentarzu Prądnik Czerwony w kaplicy przy ul. Powstańców.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego i szczerego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich serdecznie zapraszam do udziału w Konferencji organizowanej z okazji 5-tej rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej, która odbędzie się 28 kwietnia 2023 r. o godz. 9:00 w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, ul. Totus Tuus 34 w Krakowie.

Konferencja jest wydarzeniem nieodpłatnym dedykowanym lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, studentom, kapelanom szpitalnym oraz wszystkim zainteresowanym.

Korzystając z okazji zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o planowanej konferencji wśród wszystkich zainteresowanych.

W załączeniu przesyłam zaproszenie oraz plakat.

Z wyrazami szacunku
Tadeusz Wadas