Ostatnie wiadomości

„Upięłyście czepek za młodu,Choć wiedziałyście, że trud Was czekaLecz tajemnicą tego zawoduJest miłość do drugiego człowieka..” Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny zawód składam podziękowania za ofiarną i niezwykle trudną pracę. Życzę, aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję. Marian KopciuchPrzewodniczący ZG SLN

Fundacja ORLEN mieszcząca się w Płocku przy ul. Chemików 7 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 30 020 PLN. Od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie z zakresu pomocy społecznej pt. „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie zimy ”. Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba objęta
Read More