Ostatnie wiadomości

W okresie od 2 sierpnia 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” będzie nieczynne. W sprawach pilnych prosimy o kontakt pocztą elektroniczną: medaid@sln.org.pl

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej mieszcząca się w Warszawie przy ul. Targowej 25 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 10 000 PLN. Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku realizowaliśmy projekt z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie wiosny”. Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba
Read More

Sprawozdanie z realizacji umowy o praktyki studenckie pomiędzy Wydziałem Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego a Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei W nawiązaniu do umowy o praktyki studenckie z września 2020 r. przewodniczący Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei dr n. med. Marian Kopciuch oraz prof. KAAFM dr hab. Ewa Wilczek-Rużyczka, dziekan Wydziału Psychologii, Pedagogiki i Nauk Humanistycznych ponowili w dniu 13.07.2021 r. – przerwaną przez pandemię – podpisaną umowę o realizację
Read More