Śp. Andrzej Malkiewicz (historyk, krakowianin) przeznaczył zapisem testamentu część majątku na rzecz Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.
Brat zmarłego przekazał na konto bankowe Stowarzyszenia kwotę 22 581,75 GBP.


Spirometria jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego. Pozwala ona na obiektywną ocenę czynności płuc.
Franciszek Łażeński, Rafał Kopeć, Stanisław Wojtas oraz Antoni Bojarski przekazali jako dar serca profesjonalny sprzęt medyczny tj. spirometr o wartości ok. 7 000 PLN.


Firma ASPEL S.A. z siedzibą w Zabierzowie od 1986 roku specjalizuje się w produkcji i dystrybucji elektronicznej aparatury medycznej. Przekazała wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt medyczny tj. elektrokardiograf o wartości ok. 7 000 PLN.


ANGEL POLAND GROUP sp. z o.o. przekazała opatrunki nowej generacji do leczenia owrzodzeń skóry.
Dodatkowo pracownicy poniższych jednostek zebrali i przekazali na konto Stowarzyszenia darowiznę w wysokości:

  • ANGEL GARDEN sp. z o.o. sk. – 4 000 PLN
  • ANGEL PARK sp. z o.o. sk. – 700 PLN


Najstarszy krakowski Klub Rotary przekazał wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny: 3 analizatory i glukometr o wartości ok. 60 000 PLN.


Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej mieszcząca się w Warszawie przy ul. Targowej 25 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 10 000 PLN.


Fundacja ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku przekazała darowiznę w kwocie 30 020 PLN na realizację projektu „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie zimy ”.


W ramach akcji społecznej “PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM” 7 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało darowiznę w wysokości 2 000 PLN na sfinansowanie zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.


Od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zrealizowano zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pt. “Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy”.

Wojewoda

Zadanie zostało sfinansowane przez Wojewodę Małopolskiego

W ramach realizowanego zadania każda zgłaszająca się osoba bezdomna, uboga, potrzebująca pomocy, została przyjęta przez lekarza, poddana stosownym, koniecznym zabiegom pielęgniarskim. Otrzymała na zlecenie lekarza potrzebne leki, witaminy, odżywki a także dostała ciepłą odzież, jak rękawice, skarpetki.


logoMinisterstwo

Stowarzyszenie otrzymało z MRPiPS dofinansowanie zadania publicznego pn. “Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce” nr umowy 559_II/2015. Wykonawcą zadania jest Zespół Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.


mopskrakowlogo
Stowarzyszenie podpisało w 2016 roku umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na wykonanie zadania opieki medycznej ludzi bezdomnych i ubogich


pge
Fundacja PGE – Energia z Serca w 2015 roku przekazała dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei 50 000 PLN na realizację projektu “Pomoc Polakowi na Litwie”.

 

Darczyńcy

 zakon_maltanskinarodowe_centrum_gorskiewitek

Podziękowania

za przekazanie nieodpłatnej licencji na użytkowanie programu medycznego “DRERYK” dla Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei