Fundacja ORLEN w pierwszym kwartale 2021 roku przekazała darowiznę w kwocie 30.020 PLN na realizację projektu „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie zimy ”.


W ramach akcji społecznej „PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM” 7 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało darowiznę w wysokości 2000 zł na sfinansowanie zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.


Od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zrealizowano zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pt. „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy”.

Wojewoda

Zadanie zostało sfinansowane przez Wojewodę Małopolskiego

W ramach realizowanego zadania każda zgłaszająca się osoba bezdomna, uboga, potrzebująca pomocy, została przyjęta przez lekarza, poddana stosownym, koniecznym zabiegom pielęgniarskim. Otrzymała na zlecenie lekarza potrzebne leki, witaminy, odżywki a także dostała ciepłą odzież, jak rękawice, skarpetki.


logoMinisterstwo

Stowarzyszenie otrzymało z MRPiPS dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce” nr umowy 559_II/2015. Wykonawcą zadania jest Zespół Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.


mopskrakowlogo
Stowarzyszenie podpisało w 2016 roku umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na wykonanie zadania opieki medycznej ludzi bezdomnych i ubogich


pge
Fundacja PGE – Energia z Serca w 2015 roku przekazała dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei 50.000 PLN na realizację projektu „Pomoc Polakowi na Litwie”.

 

Darczyńcy

 zakon_maltanskinarodowe_centrum_gorskiewitek

Podziękowania

za przekazanie nieodpłatnej licencji na użytkowanie programu medycznego „DRERYK” dla Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei