Kronika 2017

06.01.2017

Organizacja Charytatywnego Koncertu dla trzech Króli (występ solisty Stanisława Soyki i Chóru Akademii Muzycznej w Krakowie)

10.01.2017

Wizyta Członka Związku Polaków na Litwie Dr med. Krystyny Rotkiewicz (Wilno) – projekt współpracy

13.01.2017

Interwencja w sprawie zatrudnienia naszego członka Dr George Kamtoh u Pana Dziekana prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego,

17.02.2017

Zebranie O/Krakowskiego i Zespołu Przychodni SLN ul. Smoleńsk 4 (z udziałem Komisji Rewizyjnej, godz. 15.00)

Raport Komisji Rewizyjnej w sprawie grantu FIO

Rezygnacja dr Marii Maciaszek z funkcji kierownika Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN

22.02.2017

Zebranie Zarządu SLN – powołanie dr Anny Kopty na stanowisko kierownika Przychodni SLN

10.03.2017

Nawiązanie współpracy SLN z Polskim Tow. Studentów farmacji CMUJ (przew. Anna Smoter) przy Zakładzie Farmacji Społecznej (kier. dr hab. Agnieszka Skowron). Program działalności w 2017 roku.

19.04.2017

Zakończenie współpracy Koła Medycyny Humanitarnej /UJ z Przychodnią SLN (pismo do prof. dr hab. Jerzego A. Walocha)

20.04.2017

TV Kraków reportaż z działalności Przychodni Lekarskiej SLN, ul. Smoleńsk 4

24.04.2017

Wizyta inspektorów Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej (dotyczy kontroli wykonania grantu FIO)

27.04.2017

Reportaż w TV-Kraków nt. Działalności Przychodni SLN i problemów organizacyjnych pomocy charytatywnej (prof. Zbigniew Chłap)

28.04.2017

Otwarcie nowych gabinetów specjalistycznych w Przychodni SLN, ul. Smoleńsk 4

– gabinet okulistyczny (dr med. Małgorzata Woś)

– gabinet laryngologiczny (dr med. Bożena Imburska)

– gabinet dermatologiczny (dr med. Ewa Marzec)

Przed wizytą u specjalisty wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie pacjentów celem ustalenia terminów przyjęć

Dotychczasowe konsultacje specjalistów z zakresu:

chorób wewnętrznych (dr Anna Kopta, dr med. Czesław Żurowski, de med. Irena Sanocka-Tabeau, S. dr Władysława Zdąbłosz)

chirurgii (dr Michał Lis,dr Krzysztof Stączek)

neurologii (dr med. Marian Kopciuch)

ginekologii (dr Magdalena Kalista)

psychologii (mgr Agnieszka Skawińska)

odbywają się według ustalonego harmonogramu

09.05.2017

Konsultacje specjalistyczne celem ustalenia diagnozy chorej M.T, ze Lwowa -przekazanie opinii

02.06.2017

Propozycja współpracy z Komendą Straży Miejskiej w Krakowie

27.07.2017

Prezes Tow. Pomocy Polakom w Londynie – Pan Janusz Sikora-Sikorski przekazuje 2332,95 PLN na cele statutowe SLN

17.08.2017

Oddział Warszawski SLN otrzymał z Urzędu Miasta nagrodę i wyróżnienie za pracę społeczną

20.08.2017

Wywiad telewizyjny (Warszawa, NRL) nt. działalności społecznej

18.09.2017

Wywiad w Radiu “Pryzmat” Kraków nt. Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (prof. Zbigniew Chłap)