KRONIKA 2014


1. Pomoc charytatywna i humanitarna Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei w kraju

  Przekazano z zasobów Apteki Darów i Magazynu Materiałów Medycznych:

 • dla Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich: 400 opatrunków (bandaży) sprasowanych, wózek inwalidzki, chodzik, kule
 • dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach (P. Wodyńska): 200 opakowań leków p/zapalnych oftalmologicznych i laryngologicznych
 • dla Domu Lekarzy Emerytów w Krakowie (Dr Barbara Ożarowska-Styczeń przekazano zestaw mebli – przygotowała Pani B. Czyżykiewicz, Kierownik Magazynu i Wypożyczalni Materiałów Medycznych SLN.
 • dla więźniów przebywających w aresztach w :Wadowicach, Pińczowie, Nysie wysłano 4 paczki (10 kg) zawierające żywność, ubrania, leki, materiały piśmiennicze – styczeń, czerwiec br
 • dla rezydentów Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach wysłano 5 paczek z odzieżą , lekami (styczeń, wrzesień).

Poza granicami kraju

 • dla Ukrainy:
 • 8 kartonów materiałów opatrunkowych i doraźnych leków w dniu 4 lutego br. (za pośrednictwem P. Senatora B. Sonika, z przeznaczeniem „na Majdan”.
 • 300 opakowań leków oftalmologicznych, p/zapalnych (za pośrednictwem delegacji lekarzy ukraińskich z Tarnopola (w dniu 25.04.2014).
 • dla Polaków we Lwowie (za pośrednictwem Stow. „Kresy”) materiały medyczne, doraźne opatrunki, odzież ochronna wydane z magazynu SLN (Dr K. Żurowska, Pani B. Czyżykiewicz).
 • dla Szpitala Regionu Wschodniego w Kijowie (ranni i rehabilitanci, konflikty zbrojne) przekazano 13 kartonów materiałów opatrunkowych, zaopatrzenia chirurgicznego, wózki inwalidzkie.
 • dla Mołdawii:
 • dla Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (za pośrednictwem Dr Borysa Dudy), leki p/zapalne, oftalmologiczne,
 • dla Kurdystanu:
 • w ramach akcji Min. Spraw Zagranicznych i Marszałka Małopolski wysłano samolotem w dniu 12 listopada bm. transport materiałów medycznych: zaopatrzenie chirurgiczne, urologiczne, kardiologiczne. Ponadto ubrania ochronne oraz 2 wózki inwalidzkie (w sumie 12 kartonów, waga 107 kg, wartość niekomercyjna: ok. 35 tys. zł.). Transport dotarł 16 listopada br. do obozu uchodźców w Erbil i Duhoku.

2. Spotkania, Konferencje, Wykłady:

 • Wizyta lekarzy z Tarnopola (25 IV br.) – propozycje współpracy/wymiany personelu medycznego, staży lekarskich,
 • Wizyta Przewodniczącego Towarzystwa Lekarzy na Mołdawii (Dr Boris Duda) – propozycja współpracy, przyjęcie na staż – studentów i lekarzy z Kiszyniowa do Krakowa (program ERASMUS) – odpow. wolontariusze: Monika Królak i Inga Lipińska,
 • Wizyta Pani Prezydentowej Karoliny Kaczorowskiej z Londynu (POSK, Tow. Polek w Anglii) i Pana Prezesa ISP mgr Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego (delegat RP),
 • “Cierpienie ludzi bezdomnych” – wykład prof. Z. Chłapa w Towarzystwie Lekarskim Krakowskim – 14 IX br. Publikacja w Wyd. OIL, Warszawa, 2014.
 • “Ból i cierpienie” red. D. Pater str. 13 – 25
 • “Lekarze niosący nadzieję”, Wykład Prof. Z. Chłapa na Zjeździe Lekarzy Absolwentów (1969 r.) = Aula CMUJ – 18 IX br.

3. Wyjazdy zagraniczne

 • Wyjazd członka SLN, lek. Estery Kłosowicz jako lekarza obozu dla niepełnosprawnych w Holandii (organizowanego przez „Małą Maltę” – sierpień 2014 r. Zaopatrzenie w doraźne leki i materiały medyczne.

4. Akcje wolontariuszy SLN

 • Zbiórka materiałów opatrunkowych dla Przychodni (organizator IFMSA) – Collegium Medicum UJ (20 V 2014 r.)
 • Zbiórka materiałów opatrunkowych dla Przychodni w Centrum Handlowym (wolontariusze Przychodni) – luty, 2014
 • Pomoc przy organizacji wysyłki materiałów z pomocą charytatywną dla Ukrainy (lek. Ignacy Nowogrodzki, Przewodniczący Zespołu Wolontariuszy).

5. Nagrody, dyplomy

 • Nominacja do Nagrody Episkopatu Polski dla Zespołu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei – wręczenie dyplomu na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 27 XI 2013 roku – „za ofiarną i skuteczną pracę na rzecz najbardziej potrzebujących, inspirowaną wartościami chrześcijańskimi”,
 • Lider Ochrony Zdrowia (Dr Maria Maciaszek) – przyznane przez OZOS
 • Dyplom FORBES – dla Prof. Z. Chłapa – Konkurs: „Profesjonaliści Forbesa”, 2013 – zawody zaufania społecznego,
 • Nagroda TOTUS Episkopatu Polski Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia („Katolicki Nobel”) dla Prof. Z. Chłapa „za głębokie i wytrwałe zaangażowanie na rzecz najbardziej potrzebujących”…, przekazana na Zamku Królewskim w Warszawie, dnia 11 X 2014 roku – statuetka, dyplom oraz 25 tys. osobistej nagrody, którą Prof. Z. Chłap w całości przeznaczył na cele statutowe Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. („Gość Niedzielny”, 2 XI 2014 r. str. 50, „Gazeta Lekarska” OIL w Krakowie, No 5/142 z 2014 r.).
 • Kapituła PRO PUBLICO BONO – przyznała w czasie uroczystej Gali w Collegium Maius w dniu 11.11.2014 Nagrodę Specjalną dla Stowarzyszenia wraz z promesą przekazania 50 tys. zł – wypłata w czerwcu 2015 r.

6. Finanse

 • Przyznanie przez Gminę Kraków (MOPS) dodatkowej kwoty 50 tys. zł do umowy Nr W/I/3581/SO/297/2014, z dnia 12 sierpnia 2014 roku.
 • W rezultacie wpłat z 1% podatku w 2013 roku, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei (wpłaty dla Krakowa i Warszawy) uzyskało 22.553,02 zł.
 • Otrzymaliśmy wsparcie z Polonii w Londynie 1000 funtów (od P. Prezesa Sikory-Sikorskiego oraz Zrzeszenia Polek.
 • Roczny koszt działalności Stowarzyszenia wyniósł w 2013 roku 461.847,93 zł.

7. Media o działalności Stowarzyszenia:

 • Dziennik Polski (red. Dorota Stec-Fus – 12 II br., red. Grażyna Grotomirska- 3 III br.)
 • TV Kraków (red. Magdalena Drohomirecka)
 • TV TRWAM: Reportaż z działalności SLN : Przychodni Lekarskiej i Zarządu Głównego – w lipcu 2014 r.
 • Kraków, Miesięcznik Społeczno-Kulturalny – No 09/110, wrzesień 2014 – artykuł red. Elżbiety Dziwisz pt. „Tego lata spotkałam dobrych ludzi”.

8. Informacje:

 • Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN, mieści się obecnie przy ul. Smoleńsk 4 (w budynku OO. Kapucynów Centrum Pomocy Św. Ojca Pio) Tel. 12/433-51-30, w godz. 12.00 – 18.00 (oprócz sobót i świąt)
 • Działalność Przychodni jest przedstawiona odrębnie na stronie www pod hasłem: „Przychodnia”.
 • Punkt Charytatywny Wydawania Leków (d. Apteka Darów) jest czynny na Os. Dywizjonu 303, paw. 1 w poniedziałki – środy – piątki od godz. 16.00 – 18.00. Informacja telefoniczna od 14.00 – 16.00, tel. 12/647-28-08.
 • Bardzo potrzebna jest społeczna zbiórka leków nieprzeterminowanych, w dobrym stanie.
 • Nasz Magazyn Materiałów Medycznych (MMM) został zamknięty z braku funduszy na utrzymanie działalności, którą prowadziliśmy przez ponad 20 lat.
 • Kierownik MMM Pani Barbara Czyżykiewicz i Dr Krystyna Żurowska przekazały pozostały sprzęt rehabilitacyjny, materiały ortopedyczne, opatrunkowe – dla instytucji charytatywnych oraz na misje humanitarne na Ukrainę i do Kurdystanu.
 • W magazynie pracował również przez wiele lat jako wolontariusz Pan Andrzej Paliś, działacz społeczny z Nowej Huty.
 • Zarząd Główny SLN dziękuje serdecznie wyżej wymienionym współpracownikom za wieloletnią, bezinteresowną działalność, szczególnie dla osób ubogich, potrzebujących wsparcia.
 • W dniach 25-26 listopada gościliśmy Pana K. Apla wraz z Żoną (z Rosche-Uhlen-Apotheke), który przywiózł materiały medyczne dla Stowarzyszenia. Pan K. Apel jest niezwykle zasłużony w niesieniu pomocy humanitarnej dla Polski od czasu stanu wojennego; posiada wiele odznaczeń za swoją działalność.
 • W dniu 11.12 br. odwiedził nasze Stowarzyszenie Pan Prezes Janusz Sikora-Sikorski z Żoną, jeden z założycieli Medical Aid for Poland z Londynu – organizacji świadczącej od lat pomoc dla ośrodków medycznych w Polsce.