Nagrody i wyróżnienia

Stowarzyszenie LEKARZE NADZIEI otrzymało szereg nagród i wyróżnień za działalność charytatywno – humanitarną w kraju i za granicą:


Ministerstwo Polityki Społecznej przesłało Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI list gratulacyjny za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej.

W wyniku Krajowego Konkursu pt. “Sukces Roku w Ochronie Zdrowia – Liderzy Medycyny”  – Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało dyplom: “Lider Roku 2005 w Ochronie Zdrowia – działalność charytatywna” , a także marmurowo-metalową statuetkę.

dyplom03-wreczenieliderroku2015

Nagrodę wręczaną uroczyście przez Min. Zdrowia Pana Prof. dr hab. Zbigniewa Religę na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 8 grudnia 2005 roku odebrał przewodniczący SLN Prof. dr hab. Zbigniew Chłap.


Dyplomy

Statuetki i medale