Stowarzyszenie Lekarze Nadziei dostało dofinansowanie ze środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadań publicznych:

  • “Zadanie publiczne z zakresu działalności charytatywnej polegające na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej oraz bezpłatnym zaopatrzeniu w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu, na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r.”
  • “Świadczenie usług doraźnej pomocy medycznej i doraźnej pomocy przedmedycznej oraz bezpłatne zaopatrzenie w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków”, w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2024 r.

Projekty współfinansowane ze środków Miasta Krakowa


Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich mieści się w Centrum Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.


Rejestracja: w godz. 12.00 – 16.00

Zabiegi pielęgniarskie: w godz. 11.00 – 13.00

Konsultacje lekarskie według terminu ustalonego przez pielęgniarkę pełniącą dyżur

Telefon: 12 433 51 30



Dyżury lekarzy – sprawdź


Badania lekarskie i zabiegi pielęgniarskie, a także wydawanie leków doraźnej pomocy są wykonywane charytatywnie.

Zapraszamy do Przychodni osoby mające utrudniony dostęp do publicznych świadczeń medycznych oraz zapraszamy do współpracy w naszej społecznej działalności przez:

  • podejmowanie lekarskich dyżurów w Przychodni
  • udział wolontariatu medycznego (studenci, absolwenci uczelni medycznych)
  • wsparcie finansowe np. 1,5% podatku lub przekazanie na nasze konto darowizny

Dziękujemy za pomoc ludziom w potrzebie dla ochrony ich zdrowia i życia.