Życzymy zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, serdecznych spotkań w gronie rodzinnym i wśród przyjaciół.

Miło nam poinformować, iż na kolejną kadencję Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie został ponownie wybrany lek. dent. Robert Stępień.

Władze Statutowe Stowarzyszenia Lekarze Nadziei wraz z wolontariuszami i pracownikami pragną z tej okazji złożyć Panu Prezesowi serdeczne gratulacje.

Życzymy, aby podejmowane przez Pana decyzje służyły zarówno całemu środowisku lekarskiemu jak i dobru społecznemu.

Przewodniczący ZG SLN korzystając z tej okazji złożył na ręce Pana Prezesa okolicznościowy dyplom z podziękowaniem za wieloletnie wsparcie naszego Stowarzyszenia.

Liczymy na kontynuację współpracy i wsparcie w realizacji misji na rzecz osób ubogich, bezdomnych oraz na progu wykluczenia społecznego.

Priorytetami Stowarzyszenia Lekarze Nadziei jest stosowanie podstawowych założeń: „pomoc humanitarna nie zna granic” oraz „medycyna humanitarna jest nadal nieodłącznym elementem życia społecznego w XXI wieku”.

Dramatyczne wydarzenia na świecie, zbrojnie rozwiązywane konflikty potwierdzają  aktualność tych założeń pomocy w zagrożeniach cywilizacyjnych.

W ciągu 33 lat istnienia nasze Stowarzyszenie przeprowadziło 15 misji zagranicznych, jednak w ostatnich latach ze względu na duże utrudnienia administracyjne w wyjazdach osób i w przewozach materiałów medycznych, pomoc medyczną ograniczyliśmy do przesyłania mniej i lub bardziej oficjalnymi drogami leków i materiałów medycznych pierwszej potrzeby, o które nas proszono.

Nieobliczalna w skutkach napaść Federacji Rosyjskiej na niepodległe i suwerenne państwo Ukrainę skłoniła Stowarzyszenie do przekazania leków, sprzętu medycznego, materiałów opatrunkowych, środków higienicznych, odzieży. Na prośbę Agaty Schornborn z Akademickiego Ruchu Misyjnego transportu na Ukrainę do szpitala w Tarnopolu podjął się Pan Zbigniew Strzeżywój-Burzyński  (zdjęcie) oraz Andrzej Dembiński.

Materiały medyczne – głównie leki – przekazaliśmy również Fundacji Centrum Polsko-Ukraińskie w Krakowie. Wsparliśmy także darami medycznymi Parafię B. Miłosierdzia w Krakowie oraz Sierociniec Jazłowiec.