Spełnienia wszystkich marzeń,
Zadowolenia z siebie,
Radości życiowej
I aby każdy kolejny dzień
Był Dniem Kobiet
Życzę Wam …. wspaniałe,
Niepowtarzalne Panie!

Marian Kopciuch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 17 lutego 2022 r. w Przychodni SLN przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie odbyło się spotkanie z Panią Anną Cherner-Drieux, radcą polityczną Ambasady Francji, i Panem dr hab. Radosławem Ptaszyńskim, historykiem i socjologiem, profesorem Uniwersytetu Szczecińskiego.

Spotkanie miało na celu omówienie kwestii związanych z przygotowaniem wystawy z okazji rocznicy Pierwszego Europejskiego Spotkanie Wschód-Zachód „Medycyna Humanitarna i Prawa Człowieka”, które odbyło się w Krakowie w dniach od 30 marca do 1 kwietnia 1990 roku. Gospodarzem i współorganizatorem była polska filia Médecins du Monde w Krakowie.

Symbolicznym efektem Spotkania stało się podpisanie przez wszystkich delegatów wspólnej deklaracji w postaci Europejskiej Karty Działań Humanitarnych, zwanej przez prasę europejską Kartą Krakowską.

Spotkanie Europejskie w Krakowie było dla polskiego Stowarzyszenia Lekarze Świata niezwykle ważnym wydarzeniem, rzutującym na dalszą naszą działalność. Opublikowanie Europejskiej Karty Działań Humanitarnych uznano za wydarzenie doniosłe nie tylko w skali Europy, ale i świata.

Na zakończenie naszego spotkania Szanownym Gościom wręczono monografię „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic” autorstwa prof. Zbigniewa Chłapa.

 

dr n. med. Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

W dniu 12 stycznia 2022 r. w naszej Przychodni SLN dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych gościliśmy grupę przedstawicieli Krakowskiego Klubu Rotary, z jego Prezydentem p. Piotrem Metzlerem.

Goście zapoznali się z działalnością Przychodni i wyposażeniem oraz użytkowaniem nowo zakupionego sprzętu o wartości około 60 tys. zł, służącego do szybkiej diagnostyki. Ten wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny został przekazany przez Klub Rotary Kraków, jako dar dla naszego Stowarzyszenia.

Prezydent Klubu Rotary p. Piotrem Metzler wręczył Przewodniczącemu ZG SLN dr n.med Marianowi Kopciuchowi akt przekazania darowizny oraz czek o wartości 3 tys. zł na zakup lekarstw dla naszych podopiecznych. Aktualnie możemy z kropli krwi pacjenta w kilka minut zbadać m.in. poziom glukozy, elektrolity, troponinę, INR, kwas moczowy.

Badanie jest proste i zdecydowanie poszerza możliwości diagnostyczne naszej Przychodni. Diagnostykę tą, po odpowiednim przeszkoleniu na zakupionym sprzęcie może wykonać zarówno pielęgniarka, jak i lekarz.

Za ten dar serdecznie dziękujemy i żywimy nadzieję na dalszą współpracę.