Z początkiem grudnia 2022 r. w Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich mieszczącej się w budynku Centrum Dzieła św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 SLN gościliśmy p. redaktor Sylwię Pieczara z Magazynu Medycznego TVP Kraków.

Pani redaktor przeprowadziła wywiad z pracującymi w tych dniach lekarzami-wolontariuszami oraz pacjentami.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1981 r., zarejestrowaną dopiero w 1989 r. z uwagi na restrykcje polityczne. Stara się nieść pomoc medyczna ludziom żyjącym w ubóstwie, nieraz na granicy nędzy, bezdomnym, bez pracy, niepełnosprawnym, rencistom.

Trzeba podkreślić, ze Przychodnia przyjmuje w ciągu roku ponad 5 tys. pacjentów, wśród których znaczna część zgłasza się w dramatycznym stanie zdrowia – średnio 2-3 osoby w tygodniu, po wstępnym zaopatrzeniu medycznym, wykonanymi badaniami analitycznymi, konsultacji przez lekarza specjalistę, wykonanym EKG czy też USG, RTG przewozimy karetką PR na SOR i są z reguły przyjmowani do leczenia szpitalnego.  W Przychodni przyjmują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, lekarze rodzinni, kardiologii, geriatrii, neurochirurgii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, laryngologii, okulistyki, psychiatrii, ginekologii, dermatologii, stomatologii oraz psycholodzy – co zresztą zarejestrowała kamera. Należy zaznaczyć, że osoby bezdomne i ubogie z reguły są nieubezpieczone (blisko 70%), nie są przyjmowani i leczeni przez publiczna służbę zdrowia, stąd też praktycznie korzystają jedynie z pomocy medycznej w Przychodni SLN.

To reportaż o życiowych dramatach, przedstawiający oblicza bezdomności, która zmienia człowieka, zmienia wartości. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” stara się nieść konkretna pomoc medyczna tym ludziom. Pacjenci otrzymują nieodpłatnie doraźne leczenie farmakologiczne, bieliznę, środki czystości.

Dziękujemy TVP Kraków za podjęcie pomijanego tematu opieki medycznej dla ludzi ubogich i bezdomnych w naszym społeczeństwie.

Materiał jest dostępny pod adresem: https://krakow.tvp.pl/1369179/magazyn-medyczny

W dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2022 r., został podpisany protokół przekazania wyposażenia Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia “Jesteśmy Nadzieją”.

Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją”, od 1 grudnia 2022 r., będzie kontynuować misję Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”, niesienia pomocy medycznej i humanitarnej osobom doświadczającym bezdomności.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem między stronami ustalono miedzy innymi że Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją” może korzystać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z określeń wiążących ją z naszym stowarzyszeniem. W szczególności “Jesteśmy Nadzieją” może każdorazowo posługiwać się określeniami, iż “wywodzi się” lub “kontynuuje misję” Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” lub Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” Oddział w Warszawie lub podobnych oraz, że zostało utworzone przez Członków Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”.

Dnia 13 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej przy kościele ss. Felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6 odbyło się spotkanie doktora n. med. Mariana Kopciucha – przewodniczącego ZG SLN – z grupą Duszpasterstwa Młodych Medyków i ich opiekunem, dominikaninem o. Stefanem M. Norkowskim.

Przewodniczący przedstawił Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – organizację pożytku publicznego – jego misję oraz obecne działania. Określił zakres charytatywnej pomocy medycznej, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, niesioną osobom cierpiącym z powodu patologii społecznych, takich jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia. Podkreślił działalność opartą na zasadach zawartych w tzw. karcie Działań Humanitarnych, którą uchwalił, współorganizowany przez SLN, Europejski Kongres „Medycyny Humanitarnej i Praw Człowieka” w Krakowie.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia pomieszczeń Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych mieszczącej się przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, w której na co dzień pracują lekarze specjaliści – wolontariusze, psycholodzy z KA im. Frycza-Modrzewskiego, personel pielęgniarski oraz studenci-wolontariusze. Goście zapoznali się również z wyposażeniem przychodni (m. im USG – 3, EKG – 3, kardiomonitor, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej).

Na zakończenie siostra dyrektor Bernadetta Słowik – zaprosiła uczestników do Kuchni Społecznej im. Siostry Samueli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która tego roku obchodziła 150-lecie istnienia.