Fundacja ORLEN mieszcząca się w Płocku przy ul. Chemików 7 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 30 020 PLN.

Od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie z zakresu pomocy społecznej pt.

„Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie zimy ”.

Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba objęta projektem została poddana koniecznym zabiegom pielęgniarskim i otrzymała potrzebne leki, witaminy, odżywki i ciepłą odzież. Równocześnie każdej zgłaszającej się osobie została udzielona specjalistyczna konsultacja lekarska.

Za przekazaną darowiznę serdecznie dziękujemy.

7 kwietnia ‑ Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Każdego roku motyw przewodni Światowego Dnia Zdrowia poświęcony jest innej tematyce. W 2021 roku święto obchodzone jest pod hasłem „Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”.

Zapraszamy do obejrzenia filmu Naczelnej Izby Lekarskiej, który powstał z okazji Światowego Dnia Zdrowia i Dnia Pracownika Służby Zdrowia: https://nil.org.pl/aktualnosci/5408-swiatowy-dzien-zdrowia.