Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam propozycje zmian w statucie, które zgodnie z decyzjami podjętymi na sobotnim zebraniu mają zostać opublikowane na stronie internetowej SLN wraz z informacją, iż propozycje i uwagi do tych zmian członkowie mogą składać e-mailowo, lub pisemnie do 28 lutego 2023 r.

Adwokat Tomasz Maziarz

W dniu 17 grudnia 2022 roku wolontariusze i pracownicy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” oraz zaproszeni Goście – spotkali się na tradycyjnym wieczorze wigilijnym. Przewodniczący ZG SLN, dr n.med. Marian Kopciuch – serdecznie przywitał zebranych. Dyrektor Dzieła Pomocy Św. Ojca Pio brat Jacek Waligura odczytał fragment Pisma Św. oraz podziękował lekarzom i pielęgniarkom za ich posługę na rzecz osób bezdomnych i ubogich.

Brat Jacek Waligura udzielił wszystkim błogosławieństwa na okres świąt Narodzenia Pańskiego oraz poświęcił opłatki, które rozdał uczestnikom. Po przełamaniu się opłatkiem, spożywano potrawy wigilijne i śpiewano kolędy przy akompaniamencie Andrzeja Knapika – barda pubu „Pod Kurantami”. Wysłuchano również mini recital w Jego wykonaniu. Wręczono dyplomy z dedykacjami dla osób, które szczególnie tego roku były aktywne w działalności Stowarzyszenia. Podziwiano i wychwalano tradycyjne dania wigilijne serwowane z Kuchni Społecznej s. Samueli.

W czasie wieczoru przypomniano także ważniejsze wydarzenia z działalności Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” w mijającym roku. Ponownie wybrany na stanowisko Przewodniczącego ZG SLN dr n.med. Marian Kopciuch w swym krótkim wystąpieniu przedstawił między innymi plany zmian w statucie Stowarzyszenia oraz życzył zebranym, aby Nowy Rok dal nam wytrwałość w naszej pracy i naszych staraniach, aby czekające nas zmiany okazały się lepsze a nasza praca przysporzyła nam nowych, prawdziwych przyjaciół.

Z początkiem grudnia 2022 r. w Przychodni SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich mieszczącej się w budynku Centrum Dzieła św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 SLN gościliśmy p. redaktor Sylwię Pieczara z Magazynu Medycznego TVP Kraków.

Pani redaktor przeprowadziła wywiad z pracującymi w tych dniach lekarzami-wolontariuszami oraz pacjentami.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest organizacją pożytku publicznego, działającą od 1981 r., zarejestrowaną dopiero w 1989 r. z uwagi na restrykcje polityczne. Stara się nieść pomoc medyczna ludziom żyjącym w ubóstwie, nieraz na granicy nędzy, bezdomnym, bez pracy, niepełnosprawnym, rencistom.

Trzeba podkreślić, ze Przychodnia przyjmuje w ciągu roku ponad 5 tys. pacjentów, wśród których znaczna część zgłasza się w dramatycznym stanie zdrowia – średnio 2-3 osoby w tygodniu, po wstępnym zaopatrzeniu medycznym, wykonanymi badaniami analitycznymi, konsultacji przez lekarza specjalistę, wykonanym EKG czy też USG, RTG przewozimy karetką PR na SOR i są z reguły przyjmowani do leczenia szpitalnego.  W Przychodni przyjmują specjaliści z zakresu chorób wewnętrznych, lekarze rodzinni, kardiologii, geriatrii, neurochirurgii, chirurgii, chirurgii naczyniowej, laryngologii, okulistyki, psychiatrii, ginekologii, dermatologii, stomatologii oraz psycholodzy – co zresztą zarejestrowała kamera. Należy zaznaczyć, że osoby bezdomne i ubogie z reguły są nieubezpieczone (blisko 70%), nie są przyjmowani i leczeni przez publiczna służbę zdrowia, stąd też praktycznie korzystają jedynie z pomocy medycznej w Przychodni SLN.

To reportaż o życiowych dramatach, przedstawiający oblicza bezdomności, która zmienia człowieka, zmienia wartości. Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei” stara się nieść konkretna pomoc medyczna tym ludziom. Pacjenci otrzymują nieodpłatnie doraźne leczenie farmakologiczne, bieliznę, środki czystości.

Dziękujemy TVP Kraków za podjęcie pomijanego tematu opieki medycznej dla ludzi ubogich i bezdomnych w naszym społeczeństwie.

Materiał jest dostępny pod adresem: https://krakow.tvp.pl/1369179/magazyn-medyczny