W dniu dzisiejszym tj. 30 listopada 2022 r., został podpisany protokół przekazania wyposażenia Przychodni dla Bezdomnych w Warszawie na rzecz Stowarzyszenia “Jesteśmy Nadzieją”.

Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją”, od 1 grudnia 2022 r., będzie kontynuować misję Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”, niesienia pomocy medycznej i humanitarnej osobom doświadczającym bezdomności.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem między stronami ustalono miedzy innymi że Stowarzyszenie “Jesteśmy Nadzieją” może korzystać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej z określeń wiążących ją z naszym stowarzyszeniem. W szczególności “Jesteśmy Nadzieją” może każdorazowo posługiwać się określeniami, iż “wywodzi się” lub “kontynuuje misję” Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” lub Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei” Oddział w Warszawie lub podobnych oraz, że zostało utworzone przez Członków Stowarzyszenia “Lekarze Nadziei”.

Dnia 13 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej przy kościele ss. Felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6 odbyło się spotkanie doktora n. med. Mariana Kopciucha – przewodniczącego ZG SLN – z grupą Duszpasterstwa Młodych Medyków i ich opiekunem, dominikaninem o. Stefanem M. Norkowskim.

Przewodniczący przedstawił Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – organizację pożytku publicznego – jego misję oraz obecne działania. Określił zakres charytatywnej pomocy medycznej, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, niesioną osobom cierpiącym z powodu patologii społecznych, takich jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia. Podkreślił działalność opartą na zasadach zawartych w tzw. karcie Działań Humanitarnych, którą uchwalił, współorganizowany przez SLN, Europejski Kongres „Medycyny Humanitarnej i Praw Człowieka” w Krakowie.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia pomieszczeń Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych mieszczącej się przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, w której na co dzień pracują lekarze specjaliści – wolontariusze, psycholodzy z KA im. Frycza-Modrzewskiego, personel pielęgniarski oraz studenci-wolontariusze. Goście zapoznali się również z wyposażeniem przychodni (m. im USG – 3, EKG – 3, kardiomonitor, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej).

Na zakończenie siostra dyrektor Bernadetta Słowik – zaprosiła uczestników do Kuchni Społecznej im. Siostry Samueli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która tego roku obchodziła 150-lecie istnienia.

Byliśmy jednym z 9-ciu podmiotów które współorganizowało obchody 6. Światowego Dnia Ubogich w Archidiecezji Krakowskiej, mającego na celu pomoc osobom ubogim i uwrażliwienie do codziennego niesienia im pomocy.

Koordynatorem 6.ŚDU w Krakowie był Caritas Archidiecezji Krakowskiej kierowany przez Dyrektora ks. Tomasza Steca.

Przyjmowanie pacjentów, obywało się w dwóch punktach.

  • pomiary CTK i saturacji oraz nagłej pomocy medycznej przez wysoko kwalifikowaną kadrę pielęgniarską wykonywano i udzielano w namiocie spotkań na Małym Rynku.
  • konsultacje lekarskie, zabiegi pielęgniarskie, badania analityczne, USG, EKG oraz wydawanie leków odbyły się w Krakowie w Przychodni Stowarzyszenia Lekarze Nadziei przy ul. Smoleńsk 4.
DzieńSpecjalista/lekarz Godziny wizytPsycholog
12.XI.2022
sobota
Kardiolog
Internista
Laryngolog
Dermatolog
10-12
12-14
12-14
12-14
12-15
13.XI.2022
niedziela
Chirurg/Torakochirurg
Kardiolog
Geriatra
Pulmonolog
Okulista
10-12
10-12
12-14
12-14
12-14
12-15
14.XI.2022
poniedziałek
Neurochirurg
Chirurg
Pulmonolog
10-12
10-12
15-17
12-15

Poniżej zdjęcia i skrótowe – tabelaryczne sprawozdanie z wydarzenia.

Ilość  pacjentów przyjętych ogółem81
Ilość wykonanych pomiarów CTK, saturacji123
Ilość  pomiarów poziomu cukru we krwi42
Ilość opatrunków34
Ilość iniekcji domięśniowych5
Ilość wykonanych badań EKG4
Wydano leki32 pacjentom

Konsultacje lekarskie:

Kardiolog4
Chirurg ogólny5
Pulmonolog10
Neurolog4
Okulista4
Dermatolog7
Internista4

Psycholog przyjął 3 pacjentów.

Wyroby medyczne wydano 6 pacjentom.

Po wizycie lekarskiej, każdy z pacjentów otrzymywał nieodpłatnie – zgodnie z rozpoznaniem – celowane leczenie farmakologiczne. Przeprowadzono również indywidualna edukację dla pacjentów na temat skutków nieprzestrzegania zaleceń lekarskich.

Przedstawiono pacjentom prezentacje:

  • Choroby skóry – leczenie i zapobieganie
  • Wybrane schorzenia geriatryczne – zapobieganie

Przychodnia Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” znajduje się na pierwszym piętrze budynku Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4. Pracują tu wolontariusze – lekarze wielu specjalności, wysoko kwalifikowana kadra pielęgniarska oraz psycholodzy.

Przychodnia wyposażona jest w USG, EKG, kardiomonitor, aparaty do diagnostyki laboratoryjnej oraz specjalistyczny sprzęt okulistyczny, laryngologiczny i ginekologiczny.

Osoby bezdomne i ubogie, które z reguły są nieubezpieczone, na co dzień mogą korzystać z pomocy medycznej w godzinach pracy Przychodni.