Z dużą przyjemnością informujemy, że nasza Koordynator pracy w Przychodni SLN dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych p. Zofia Zachara otrzymała dyplom Ambasador Profilaktyki, nadany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

GRATULUJEMY

24 listopada w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyło się „I Forum działalności lekarzy w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej świadczonej za granicą”. Dawno w Izbie lekarze nie mówili o swojej pracy z tak ogromną pasją i z tak widoczną satysfakcją. Opowiadali bowiem o pomocy medycznej i humanitarnej udzielanej chorym w najbiedniejszych lub dotkniętych tragediami zakątkach świata, o niesieniu zdrowia i radości ludziom, którzy wcześniej nie mieli żadnej szansy uzyskania porady lekarskiej czy choćby pielęgniarskiej.

Gości powitał w Izbie prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Robert Stępień, natomiast prowadzili spotkanie wiceprezes ORL Marzena Ksel-Teleśnicka, pomysłodawczyni i organizatorka Forum, oraz Jakub Belina-Brzozowski, przedstawiciel Polskiej Misji Medycznej.

O swojej pracy w różnych zakątkach świata na rzecz najuboższych, dotkniętych wojną, katastrofami lub kataklizmami opowiadali tegoroczni absolwenci Collegium Medicum UJ Sara Gawłowska, Monika Szczepanik i Marcin Ciszek, lekarki dentystki Kinga Haczyk i Aneta Wach z Krakowa, dr Jerzy Friediger, członek Komisji ds. Współpracy Zagranicznej i Obcokrajowców ORL, która także przyczyniła się do organizacji Forum. Działalność Polskiej Fundacji dla Afryki przedstawił Mateusz Gurbiel, a o programach realizowanych przez Fundację Centrum Dobroczynności Lekarskiej im. Prof. Teresy Adamek-Guzik i Jana Guzika opowiedziała Dominika Kondyjowska. W Forum udział wzięli także radiolog Marcin Kiszka ze Stowarzyszenia Leczymy z Misją, członek ORL Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, oraz Ewa Piekarska-Dymus i lek. dent. Katarzyna Błądek-Grzelczak z Polskiej Misji Medycznej. Głos zabrał także dr Marian Kopciuch, przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, które m.in. prowadzi w Krakowie przychodnię dla osób bezdomnych i ubogich, przypominając, że nie tylko w Afryce są potrzebujący.

W spotkaniu wzięła udział też przedstawicielka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, naczelnik Wydziału Programowego Departamentu Współpracy Rozwojowej Anna Godlewska.

Forum dostarczyło mnóstwo wiedzy i refleksji. Dlatego doktor Marzena Ksel-Teleśnicka zapowiedziała na przyszły rok kolejne takie spotkanie.

Źródło: https://oilkrakow.pl/i-forum-lekarzy-dzialajacych-w-ramach-pomocy-humanitarnej/

14 listopada 2023 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów Strategią Rozwoju Usług Społecznych, polityką publiczną do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie poinformował o rozpoczęciu prac nad Lokalnym Planem Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji dla Gminy Miejskiej Kraków.
Według dokumentu, usługi społeczne, zgodnie z wytycznymi UE w tym zakresie, powinny być organizowane w sposób, który zapewni najbardziej przyjazne i optymalne warunki realizacji pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Stąd też przyjęto, że usługi społeczne powinny mieć charakter bardziej zdeinstytucjonalizowany, co przekłada się na rozwój usług realizowanych w środowisku lokalnym – miejscu zamieszkania. Całość aktualnych działań w obszarze polityki społecznej, zwłaszcza w sferze rozwoju usług społecznych, jest podejmowanych przy uwzględnieniu idei deinstytucjonalizacji.

W związku z tym, odbyło się spotkanie inaugurujące prace nad dokumentem lokalnym, który będzie obejmował przyszłe kierunki rozwoju usług społecznych realizowanych w Krakowie. W spotkaniu udział wzięli przedstawicieli Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei – dr n.med. specjalista neurochirurg Marian Kopciuch, dr n.med. specjalista chirurg Janusz Legutko oraz dyrektor biura ZG – Andrzej Lorenc. W toku dyskusji wielokrotnie zabierał głos dr Janusz Legutko, zaś dr M.Kopciuch odniósł się do omawianych problemów oraz przedstawił trudności z udzielaniem pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

Organizatorzy przyjęli argumenty Stowarzyszenia i zaproponowali kolejne spotkanie poświęcone wyłącznie problemom bezdomności i pomocy osobom na progu wykluczenia społecznego.

autor J.B.

Do pobrania: Protokół ze spotkania