Akcja Oddaj leki do apteki

„Młoda Farmacja” z Wrocławia w styczniu br. przeprowadziła akcję „Oddaj leki do apteki”, w wyniku której nasze Stowarzyszenie otrzymało przesyłkę zawierającą leki, opatrunki i materiały higieniczne dla naszych podopiecznych, ludzi ubogich, bezdomnych.
Jesteśmy bardzo ujęci tak sprawnie przeprowadzoną akcją, której koordynatorem jest Pani Martyna Kocoń. Serdecznie dziękujemy!

sln