Współpraca

 


logoMinisterstwoStowarzyszenie otrzymało z MRPiPS dofinansowanie zadania publicznego pn. „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce” nr umowy 559_II/2015. Wykonawcą zadania jest Zespół Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.

 

 


 

mops_krakow_logo

Stowarzyszenie podpisało w 2016 roku umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na wykonanie zadania opieki medycznej ludzi bezdomnych i ubogich

 


wojewoda

Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei otrzymało w 2017 roku dotację na realizację zadania publicznego pt. „Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy” ze środków Wojewody Małopolskiego.


Darczyńcy

 

 


 zakon_maltanskinarodowe_centrum_gorskiewitek