W ramach akcji społecznej “PODZIELMY SIĘ CIEPŁEM” 7 grudnia 2018 r. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei otrzymało darowiznę w wysokości 2000zł na sfinansowanie zakupu ciepła sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej.

 


INFORMACJE!

Zarząd Główny Stowarzyszenia Lekarze Nadziei informuje, iż w okresie od 1 grudnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, będzie realizowane zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pt. “Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób ubogich i bezdomnych w okresie zimy”.

Wojewoda

Zadanie jest finansowane przez Wojewodę Małopolskiego.

W ramach realizowanego zadania każda zgłaszająca się osoba bezdomna, uboga, potrzebująca pomocy, zostanie przyjęta przez lekarza, poddana stosownym, koniecznym zabiegom pielęgniarskim, jak również otrzyma na zlecenie lekarza potrzebne leki, witaminy, odżywki a także będzie zaopatrzona w ciepłą odzież, jak rękawice, skarpetki.

Zapraszamy do Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN, przy ul. Smoleńsk 4, od poniedziałku do piątku, w godz. od 12.00 – 18.00


logoMinisterstwoStowarzyszenie otrzymało z MRPiPS dofinansowanie zadania publicznego pn. “Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce” nr umowy 559_II/2015. Wykonawcą zadania jest Zespół Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Krakowie.

 

 


 

mops_krakow_logo

Stowarzyszenie podpisało w 2016 roku umowę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej na wykonanie zadania opieki medycznej ludzi bezdomnych i ubogich

 


 

pge

Fundacja PGE – Energia z Serca w 2015 roku przekazała dla Stowarzyszenia Lekarze Nadziei 50.000 PLN na realizację projektu “Pomoc Polakowi na Litwie”.

 


 

Darczyńcy

 


 zakon_maltanskinarodowe_centrum_gorskiewitek