Kronika 2015


W październiku 2015 roku Zarząd Główny SLN przejął transport odzieży, kocy, śpiworów, środków higienicznych, przekazanych przez Fundację Narodową Centrum Górskie (Prezes Bartosz Krawczyk), który pierwotnie był przeznaczony na pomoc humanitarną dla ludności Nepalu. Ponieważ transport ten ze względów proceduralnych nie został wysłany, z inicjatywy Stowarzyszenia „TAK – Kraków” (Przewodniczący: Ireneusz Raś, poseł na Sejm RP) zadecydowano aby Stowarzyszenie Lekarze Nadziei podjęło się segregacji i dystrybucji tych materiałów do ośrodków działalności charytatywno – humanitarnej.
Nasz zespół wolontariuszy rozpoczął już wydawanie otrzymanych materiałów.


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 , Os. Dywizjonu 303, bl. 66 w Krakowie, Pani Mgr Ewa Dziekan wydała zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, które wykorzystujemy na magazyn materiałów medycznych. Serdecznie dziękujemy!


W związku z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży 2016, Zarząd Główny SLN zgłosił do Biura Organizacyjnego (Pani Magdalena Lisak) gotowość przekazania kilkunastu namiotów 2 i 4 osobowych, środki opatrunkowe, higieny itp.
Ponadto ustalono, że w zabezpieczeniu opieki lekarskiej uczestników ŚDM weźmie udział Przychodnia Lekarska SLN przy ul. Smoleńsk 4 – po ustaleniu zakresu pomocy z lek. med. Marią Maciaszek, Kierownikiem Przychodni.


W dniu 6 stycznia br. odbył się w Bazylice Mariackiej „Koncert dla Trzech Króli”, w którym wzięli udział wybitni soliści: Pani Katarzyna Oleś-Blacha, Pan Janusz Radek oraz Akademicka Orkiestra Kameralna pod dyrekcją Pana Marcina Tworka z Akademii Muzycznej w Krakowie. Po koncercie nasi wolontariusze zebrali  dobrowolne datki na rzecz SLN, które wyniosły 5.498,58 zł. Koncert został zorganizowany głównie z inicjatywy Stowarzyszenia TAK Kraków (Przewodniczący: Poseł Ireneusz Raś).


Podpisaliśmy umowę z COTG PTTK w Krakowie (14 I 2015 r) w sprawie współpracy w zaopatrzeniu w leki dla służby zdrowia w rejonie Doniecka na Ukrainie.


Wydawnictwo Rubikon w Krakowie przygotowało 6 filmów edukacyjnych (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, przemoc, prostytucja, seksoholizm) – do dystrybucji w szkołach. Ze względu na ich dużą wartość wychowawczą filmy te uzyskały nasze pełne poparcie.

W dniu 26 stycznia br. otrzymaliśmy charytatywną pomoc w postaci materiałów medycznych od pana Karlheinza Apla (Roche). Pan K. Apel jest wielce zasłużonym darczyńcą dla najbardziej potrzebujących pomocy od czasu stanu wojennego w Polsce.

 W dniu 13.02.br. odbył się BAL zorganizowany przez Stowarzyszenie TAK – Kraków i PO Kraków, na którym przeprowadzono „aukcję” przedmiotów ofiarowanych przez darczyńców na działalność statutową SLN. W sumie zebrano 4.410 złp. Oczekiwane są dalsze wpłaty.


 

Zarząd Główny SLN na zebraniu w dniu 20.02.2015 powołał „Zespół ds. Misji Charytatywnych i Humanitarnych SLN”.

W skład Zespołu weszli:

Prof. Zbigniew Chłap

Dr med. Ewa Marcinkiewicz

Dr Krystyna Żurowska

Dypl. piel. Anna Grajcarek

Mgr farm. Elżbieta Duńska

Piel. dypl. Bogumiła Jakus.

Zespół pracuje doraźnie celem przygotowania misji: selekcja materiałów medycznych i transportu.

 

 • Pomoc Humanitarna dla Ukrainy w dniu 23.02.br.

To już trzeci transport z pomocą humanitarną przekazany przez SLN. Tym razem materiały medyczne są przeznaczone dla Szpitala Obwodowego w Dniepropetrowsku, gdzie leczeni są ranni w konflikcie wojennym na Wschodzie Ukrainy. W 19 kartonach znalazły się materiały medyczne, głównie zaopatrzenia chirurgicznego i ortopedycznego.

 

 • W styczniu/lutym Dr Krystyna Żurowska przekazała za pośrednictwem Stowarzyszenia „Kresy” dla ludności polskiej we Lwowie, partię ubrań (nowych) i odzieży.

 

 • W dniu 12 marca br. odwiedził nas Pan Alain Michel, francuski działacz społeczny, twórca i organizator charytatywnych misji z pomocą dla ludności polskiej w okresie stanu wojennego (Stow. Amitié Pologne, Equilibre).
  Pan A. Michel został odznaczony Krzyżem Solidarności, a w dniu wczorajszym Medalem Fundacji Św. Brata Alberta.

 

 • W dniu 16 marca br. odbył się w Starym Teatrze charytatywny XII Koncert Maltański ZPKM pt. „Czas Honoru”, z udziałem ponad 100 wykonawców Akademii Muzycznej z UW z Wrocławia. Współorganizatorem Koncertu jest Stowarzyszenie Lekarze Nadziei.

 

 • W dniu 20 marca br. pracownicy i wolontariusze Przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich w Warszawie (mgr Agnieszka Fill, lek. med. Arkadiusz Michalski, lek. med. Ewa Opalińska-Ciszek, lek. med. Stanisław Strómiłło, lek. med. Róża Czempas otrzymali wyróżnienie w Plebiscycie „Wolontariat Św. Eliasza” – Miłosierny Samarytanin 2014 roku”.
  Gala odbyła się w Auli Jana Pawła II w Łagiewnikach.

 

 • 14.04.2015 roku odbył się w Warszawie Koncert Charytatywny „Jesteśmy Nadzieją”, z udziałem wybitnych artystów – wykonawców. Dochód z Koncertu przeznaczony został na pomoc ludziom bezdomnym i ubogim udzielaną przez Przychodnię Warszawską SLN.

 

 • 08-05-2015 roku – Współpraca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z Polonią Medyczną Mołdawii (Przew. Dr Borys Duda).
  Konkursowy wniosek nt. wymiany studentów i absolwentów medycyny, z Krakowa i Kiszyniowa, w ramach programu EARSMUS opracowała nasza wolontariuszka Monika Królak (Wydz. Lekarski UJ).
  Przygotowujemy misję z pomocą charytatywną dla tamt. ośrodków medycznych w Bielcach i Kiszyniowie (jesień, 2015).

 

 • 11.05.2015 roku – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało Zespołowi Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN dotację w ramach programu FIO – tytuł programu: „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce”.

 

 • 19.05.2015 roku odbyło się w siedzibie SLN spotkanie z Dr Borysem Dudą, przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy pochodzenia polskiego na Mołdawii, który przyjechał do Krakowa w sprawach organizacji współpracy z SLN (wymiana absolwentów medycyny oraz misji charytatywnej).

 

Zarząd Główny SLN

Działalność w 2015 roku

 

Diariusz:
06.01.2015              TVP Kraków – wywiad (Prof. Z. Chłap)
06.01.2015              Organizacja Koncertu dla Trzech Króli (Bazylika Mariacka) – zbiórka datków
22.01.2015              „Polonia” na Ukrainie (PTTK – Jerzy Kapała) – przekazane dary
13.02.2015              Aukcja na Balu w Hotelu SORAY – wolontariat, zbiórka datków
23.02.2015              Ukraina – dla szpitali w Donbasie (materiały ortopedyczne, opatrunki) wysłane via Konsulat Ukrainy
11.03.2015              Zebranie Zarządu Głównego (budżet)
12.03.2015              Wizyta Pana Alain Michela (EquiLibre – Amitie Pologne)
16.03.2015              Koncert Maltański – Stary Teatr – promocja SLN</
02.04.2015              Umowa o współpracy SLN – Stowarzyszenie „TAK Kraków”
08.04.2015              Radio Kraków (wywiad, Prof. Z. Chłap)
13.04.2015             „Polonia” na Bukowinie Rumuńskiej (Kaczyca) – Pani Stanisława Rokita – przewozi dary SLN dla Domu Polskiego
12.05.2015              Wizyta lekarzy z Ukrainy (dr Genadii Tuz) – propozycje współpracy
19.05.2015              Mołdawia – podpisanie umowy z Tow. Lekarskim w Kiszyniowie – Przew. Dr Borys Duda gościem SLN
08.06.2015              Umowa użyczenia lokalu d. Apteki – firma „Czwórka”
15.06.2015              Zebranie ZG – umowy o pracę
22.06.2015              „Kresy” – wysyłka materiałów medycznych, ubrań – organizowana przez Dr Czesława Żurowskiego
14.07.2015              „Erasmus” – grant Mołdawia/Kraków – wniosek (Monika Królak)
26.08.2015              Podpisanie umowy z OO. Kapucynami – warunki użyczenia lokalu
02.09.2015              Ukraina – wysyłka materiałów opatrunkowych (via konsulat)
04.09.2015              Dom Tow. im. Dr E. Wojtyły – (Pani Stanisława Wodyńska) – przekazanie          odzieży
15.10.2015              Namioty dla DPS „Nasz Dom” (10 szt.)
19.10.2015              ”Nepal’ – przyjęcie materiałów do magazynu SLN – TIR/20 ton
22.10.2015              Namioty dla Zespołu Szkół Nr 14 (10 szt.)
10.11.2015              Bezdomni w Ośrodku OO. Kapucynów – otrzymali 60 worków ubrań
03.12.2015              Wykład (Prof. Z. Chłap) Humanitarna działalność SLN – Collegium Medicum
21.12.2015              DPS, Os. Dywizjonu 303 – Parafia otrzymała 20 worków odzieży z magazynu    SLN