Kronika 2016


Z przyjemnością informujemy, że firma Centrum Witek, Sp. z oo. Ul. Henryka Pachońskiego 14A /63, 31-223 Kraków Znane i cenione Centrum Meblarskie przekazało na działalność statutową Stowarzyszenia Lekarze Nadziei wsparcie finansowe, jako pomoc dla ludzi ubogich, bezdomnych, mających utrudniony dostęp do świadczeń medycznych .Dziękujemy!


Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4 Pani Elżbiecie Pełko oraz Zespołowi Szkół Nr 3 a szczególnie Młodzieży, która przekazała zbiórkę materiałów opatrunkowych i leków dla naszych podopiecznych.


Młoda Farmacja” z Wrocławia w styczniu br. przeprowadziła akcję „Oddaj leki do apteki”, w wyniku której nasze Stowarzyszenie otrzymało przesyłkę zawierającą leki, opatrunki i materiały higieniczne dla naszych podopiecznych, ludzi ubogich, bezdomnych. Jesteśmy bardzo ujęci tak sprawnie przeprowadzoną akcją, której koordynatorem jest Pani Martyna Kocoń. Serdecznie dziękujemy!!!


Zarząd Główny Stowarzyszenie Lekarze Nadziei dziękuje Dyrekcji Zespołu Szkół Nr 4, w Dąbrowie Górniczej za przeprowadzoną przez Młodzież Szkoły zbiórkę materiałów opatrunkowych, które zostaną przekazane ludziom potrzebującym wsparcia lekarskiego, ubogim, bezdomnym, którymi od 30 lat opiekuje się nasze Stowarzyszenie. Ogromnie cenimy społeczną inicjatywę Dyrekcji i Młodzieży, przekazujemy wyrazy wdzięczności i Dyplom uznania Zarządu Głównego Stowarzyszenia.


Zarząd Główny SLN
Działalność w 2016 roku

 


Diariusz:

06.01.2016              Organizacja „Koncertu dla Trzech Króli” – Bazylika Mariacka, wolontariat, zbiórka datków
11.01.2016              Materiały opatrunkowe: Akcja Szkół Dąbrowy Górniczej dla SLN – wizyta w siedzibie
13.01.2016              Stow. Brata Alberta (ks. Jan German) – przekazujemy 25     worków odzieży z Magazynu
25.01.2016              Służba Maltańska – przekazanie z magazynu 20 namiotów
03.02.2016              „Młoda Farmacja” – zbiórka leków, współpraca z SLN
09.02.2016              Związek Harcerski RP – otrzymał  20 namiotów, śpiwory
19.02.2016              Komisja Rewizyjna, zebranie wspólne z ZG
25.02.2016              Medycyna Praktyczna, wywiad – publikacja
29.03.2016              Episkopat: Nominacja Anny Grajcarek do nagrody TOTUS
31.03.2016              „Sieć Solidarności” – umowa o współpracy
28.04.2016              TV Kraków Raport z Polski  „Bezdomności” red. J. Ostrowska
02.06.2016              Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych Warszawa, odznaczenie Prof. Z. Chłapa (współpraca SLN z Federacją)
16.06.2016              Zebranie Zarządu Głównego SLN

18.06.2016              Wadowice, Dom Opieki (P. S. Wodyńska) przekazane opatrunki, leki

01.07.2016              Przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży, Kraków 2016, opatrunki, leki dla Przychodni SLN

26.07.2016              Dyżury Przychodni SLN do 31.07.2016 – wolontariusze z Krakowa i Warszawy – ŚDM – 2016

08.08.2016              Odznaczenie (prof. Z. Chłap) za współpracę SLN ze Związkiem Pielęgniarek i Położnych

19.10.2016              Mołdawia: Organizacja wyjazdu doc. P. Kopińskiego do Kiszyniowa (Pol. Tow. Lekarskie – współpraca z SLN)

04.11.2016              Wizyta ZG SLN i Komisji Rewizyjnej w Warszawie (Przychodnia przy ul. Wolskiej 172)

19.11.2016              Walne Zebranie Członków SLN w dniu 19.11.2016

25.11.2016              Zebranie Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej w sprawie dotacji FIO

22.12.2016             Audycja w TVP-Kraków pt. „Bliżej Ludzi” (Z. Chłap, J. Stokłosa, A. Dymna, Ks. T. Zaleski)