Kronika 2018


6.01.2018– Organizacja Charytatywnego Koncertu dla trzech Króli

21.02.2018 – Otrzymaliśmy 8 kartonów materiałów medycznych zebranych przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 4 oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Dąbrowy Górniczej, która przekazuje je na rzecz ludzi bezdomnych

28.02.2018 – Przekazano leki dla Stowarzyszenia z Mołdawii

2.03.2018 – Wizyta Przewodniczącego Stowarzyszenia Lekarzy Polski w Mołdawii , dr Borys Duda

6.03.2018 – Został przeprowadzony wywiad z Prof. Zbigniewem Chłapem w sprawie pomocy dla bezdomnych zwłaszcza w okresie ochłodzenia (Redaktor Dorota Stec – Fus “Dziennik Polski” , 6.03.2018 r.)
Artykuł wersja cyfrowa – kliknij

9.06.2018 – Odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

19.09.2018 – Wyemitowano w TVP Kraków reportaż o Stowarzyszeniu Lekarze Nadziei w Kronice Krakowskiej

10.10.2018 – Odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” przez Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara, Paniom: Stanisławie Łukasik, Róży Czempas, Krystynie Stopczyńskiej,Janinie Gałwie (Stowarzyszenie Lekarze Nadziei O/Warszawski)

13.10.2018 – Odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei (wybory Zarządu Głównego SLN)