Odnośniki


www.lekarzenadziei.waw.pl– SLN Oddział Warszawski

www.dzielopomocy.pl – Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio

www.mops.krakow.pl – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Kraków

www.tak.krakow.pl – Stowarzyszenie “TAK KRAKÓW”

www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

www.malopolska.uw.gov.pl – Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

www.bip.malopolska.pl – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

www.izbalekarska.pl – Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie