>Powołanie Zespołu ds. Misji Charytatywnych i Humanitarnych

Zarząd Główny SLN na zebraniu w dniu 20.02.2015 powołał „Zespół ds. Akcji Charytatywnych i Humanitarnych SLN”.
W skład Zespołu weszli:

1) Prof. Zbigniew Chłap

2) Teresa Ciecierska – Chłap

3) Dr med. Ewa Marcinkiewicz

4) Dr Krystyna Żurowska

5) Dypl. piel. Anna Grajcarek

6) Mgr farm. Elżbieta Duńska

Zespół pracuje doraźnie celem przygotowania misji: selekcja materiałów medycznych i środki transportu.