Odwiedziny

W dniu 12 marca br. odwiedził nas Pan Alain Michel, francuski działacz społeczny, twórca i organizator charytatywnych misji z pomocą dla ludności polskiej w okresie stanu wojennego (Stow. Amitié Pologne, Equilibre).

Pan A. Michel został odznaczony Krzyżem Solidarności, a w dniu wczorajszym Medalem Fundacji Św. Brata Alberta.