14.04.2015 roku odbył się w Warszawie Koncert Charytatywny „Jesteśmy Nadzieją”

z udziałem wybitnych artystów – wykonawców. Dochód z Koncertu przeznaczony został na pomoc ludziom bezdomnym i ubogim udzielaną przez Przychodnię Warszawską SLN.