Współpraca Stowarzyszenia Lekarze Nadziei z Polonią Medyczną Mołdawii (Przew. Dr Borys Duda).

08-05-2015 roku Konkursowy wniosek nt. wymiany studentów i absolwentów medycyny, z Krakowa i Kiszyniowa, w ramach programu EARSMUS opracowała nasza wolontariuszka Monika Królak (Wydz. Lekarski UJ).
Przygotowujemy misję z pomocą charytatywną dla tamt. ośrodków medycznych w Bielcach i Kiszyniowie (jesień, 2015).