Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 11.05.2015 roku przyznało

Zespołowi Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich SLN dotację w ramach programu FIO.
Tytuł programu: „Profilaktyka prozdrowotna szansą na poprawę standardów życia osób narażonych na marginalizację społeczną w Małopolsce”.

logoMinisterstwo