19.05.2015 roku odbyło się w siedzibie SLN spotkanie z Dr Borysem Dudą

przewodniczącym Stowarzyszenia Lekarzy pochodzenia polskiego na Mołdawii. Przyjechał do Krakowa w sprawach organizacji współpracy z SLN (wymiana absolwentów medycyny oraz misji charytatywnej).