W dniu 4 marca 2020 r. w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4 odbyło się – zorganizowane przez TLK i SLN wspólnie z  Krakowskim Towarzystwem Miłośników Historii Medycyny – zebranie z programem zatytułowanym „32 lata działalności Stowarzyszenia Lekarze Nadziei”.

Zebranie prowadził prof. dr hab. med. Igor Gościński, a prelegentem był dr n. med. Marian Kopciuch – Przewodniczący ZG SLN. W swoim wystąpieniu przedstawił działaczy wywodzących się z kręgu „Solidarności”, pomoc i współpracę z organizacjami humanitarnymi z krajów zachodnich, głównie z Francji. Pokazano zdjęcia archiwalne z misji humanitarnych nie tylko w Polsce, ale i na innych kontynentach niemal całego świata, poczynając od 1990 r. aż do 2019 r. (więcej na ten temat można wyczytać z monografii prof. Zbigniewa Chłapa „Lekarze Nadziei z pomocą bez granic”). Należy podkreślić, iż  początkowo w Polsce w różnych miastach  działało 6 Przychodni Lekarskich dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich prowadzonych przez SLN – obecnie czynne są tylko  dwie: w Warszawie i Krakowie. Łącznie przyjętych zostało – od początku działalności SLN – około 500 tys. pacjentów; ludzi bezdomnych, skrajnie ubogich, nieubezpieczonych, migrantów, ofiar wojen.

Ważną rolę w działalności SLN spełnia Apteka Darów wraz z magazynem materiałów medycznych, która znajduje się na Osiedlu Dywizjonu 303 w Krakowie. Z możliwości otrzymania bezpłatnych leków korzystają liczni mieszkańcy Krakowa i Nowej Huty, w tym seniorzy i emeryci, bezdomni pacjenci, których nie stać na wykupienie leków w aptekach komercyjnych.

Apteka przekazuje leki również Przychodni dla Bezdomnych i Ubogich przy ul. Smoleńsk; łącznie w ubiegłym roku przekazała około 9.5 tys. opakowań leków.

Dzięki współpracy z Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, w którym mieści się obecnie nasza Przychodnia, uzyskaliśmy możliwość  przeprowadzenia  wielu dodatkowych działań ochronnych, wymiany odzieży oraz korzystania z łaźni i pralni.

Prof. Igor Gościński przypomniał odbywane zebrania TLK wspólnie z Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei w latach 2003-2017, o bogatej tematyce – począwszy od problemów medycznych czwartego świata aż po  zebrania z cyklu „Błogosławiony Jan Paweł II i lekarze Krakowa”.

Na zakończenie spotkania dr n. med. Krystyna Komnata przedstawiła ostatnie wyniki przeprowadzonych badań w oparciu o  kontrakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej pn. „Badania profilaktyczne w populacji bezdomnych w kierunku wykrywania gruźlicy”. Rezultaty badań  nakazują  pilną kontynuację badań profilaktycznych w kierunku gruźlicy u kolejnej grupy bezdomnych.

Należy podkreślić, że nasza charytatywna działalność została doceniona przez władze państwowe, instytucje społeczne Warszawy i Krakowa, RPO  –  przekazujące nam liczne nagrody w postaci dyplomów: Ministerstwa Zdrowia, Wojewody, Marszałka Województwa, Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej, a także ze strony instytucji zrzeszających Polaków za granicą, od Litwy po Ural i Afrykę.

W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: poseł  Ireneusz  Raś, Witold Kramarz – dyrektor MOPS, Krzysztof Grzesik – dyrektor szpitala w Jarosławcu, członkowie SLN, TLK, siostry zakonne.

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, działając nieprzerwanie od stanu wojennego zawsze miało na względzie pomoc najbardziej potrzebującym i pomimo zmian, które zaszły w Polsce nadal dostrzega problem ludzi bezdomnych i ubogich, aktualny dla znacznej grupy naszego społeczeństwa.

Na zakończenie spotkania dr Marian Kopciuch w imieniu swoim, a w szczególności  nieobecnego na spotkaniu prof. Z. Chłapa, podziękował i wyraził szacunek i wdzięczność wszystkim Koleżankom i Kolegom Lekarzom, Paniom Pielęgniarkom, Wolontariuszom, Przyjaciołom, Darczyńcom, Instytucjom i Urzędom, OIL w Krakowie, TVP3  Kronika  – oraz  tym wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

Dr n. med. Marian Kopciuch

Przewodniczący ZG SLN

Reportaż ze spotkania w Kronice krakowskiej można obejrzeć:  TVP3,  7.03.2020, godz. 21.30  – Link: https://krakow.tvp.pl/1277328/kronika