ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 18 ust.1 pkt.7 Statutu Stowarzyszenia Lekarze Nadziei Zarząd Główny Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym

na dzień 29 czerwca 2024 roku na godz.11:45

Zgodnie z § 15 pkt.12 Statutu Stowarzyszenia jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebrania nie uczestniczy co najmniej połowa członków, wówczas w drugim terminie może ono obradować bez względu na liczbę obecnych.
Przewidywany drugi termin Walnego Zebrania

29 czerwca 2024 roku godz.12:00

Miejsce obrad: Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie ul. Smoleńsk 4, II p.
Wejście na salę obrad wg aktualnej listy członków stowarzyszenia za okazaniem dokumentu tożsamości.

Udział w Zwyczajnym Walnym Zebraniu z głosem stanowiącym posiadają Członkowie, którzy mają opłacone składki członkowskie do miesiąca czerwca 2024r.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty na Zwyczajne Walne Zebranie Członków będą zamieszczone na stronie www stowarzyszenia pod adresem www.sln.org.pl.

Liczymy na Państwa obecność !

W imieniu Zarządu Głównego SLN
Przewodniczący
Dr n. med. Marian Kopciuch