Trzydzieści siedem organizacji pozarządowych w tym Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei otrzymało finansową pomoc w ramach akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”, która organizowana jest w Krakowie już po raz siedemnasty. W tym roku łączna kwota wsparcia dla tych organizacji to 205 tys. złotych.

Akcja społeczna „Podzielmy się ciepłem” to inicjatywa prowadzona od 2007 roku we współpracy miasta z fundatorami: Krakowskim Holdingiem Komunalnym SA w Krakowie, Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej SA w Krakowie, PGE Energia Ciepła SA, CEZ Skawina SA w Skawinie.

Wsparcie finansowe wybranych organizacji pozarządowych polega na pokryciu rachunków za ciepło sieciowe i ciepłą wodę użytkową, które dostarczane są z miejskiej sieci ciepłowniczej. Mogły je otrzymać podmioty zajmujące się pomocą najuboższym, chorym, niepełnosprawnym, seniorom, kombatantom oraz osobom wykluczonym społecznie z terenu Krakowa.

Każdego roku – dla danej edycji akcji – powoływany jest komitet ds. akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem”. Opracowuje on listę organizacji pozarządowych rekomendowanych przez prezydenta. W tym roku także Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei zostało zauważone przez komisję i przyznany został czek w kwocie 8000 złotych, który w imieniu Stowarzyszenia odebrał, obecny na gali przewodniczący – dr Marian Kopciuch.

Suma kwot wsparcia w ramach wszystkich dotychczasowych akcji to 2 160 000 zł.Tegoroczny nabór wniosków w ramach XVII edycji akcji społecznej „Podzielmy się ciepłem” trwał od 17 do 31 października. Zgłoszenia dostarczyły 43 organizacje pozarządowe. Podczas uroczystej gali, 13 grudnia, 37 z nich otrzymało czek z kwotą wsparcia.

autor J.B.