Akcja odbywa się w prowadzonej przez Stowarzyszenie Lekarze Nadziei Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich. Znajduje się ona w budynku Centrum Dzieła Pomocy św. Ojca Pio przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie.

W pierwszym dniu akcji tj. 03.09.2021 – po przeprowadzonym badaniu lekarskim – z możliwości szczepień przeciwko COVID-19 skorzystało 14 osób. Dwie osoby nie zostały zakwalifikowane do szczepienia.

Akcję szczepień z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie organizujemy wspólnie z Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych.

Prosimy o zgłaszanie osób w kryzysie bezdomności poprzez e-mail: przychodnia@sln.org.pl.
W treści prosimy podać ilość osób do zaszczepienia oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.