Walne Zgromadzenie Członków SLN

Do
Wszystkich Członków Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Współpracowników, Wolontariuszy
Zaproszonych Gości
Zarząd Główny SLN zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków SLN w dniu 9 czerwca (sobota) b.r. o godz. 10.30 – 15.00, które odbędzie się w Krakowie ul. Smoleńsk 4, w Przychodni Lekarskiej dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich.
I. Pierwszy termin – godz. 10.30
II Drugi termin – godz. 11.00
Program Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania – Przewodniczący ZG – Prof. dr hab. Zbigniew Chłap
2. Wybory:
– Komisji Skrutacyjnej
– Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
– Komisji wniosków
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego
4. Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego
5. Sprawozdanie z działalności Oddziału Krakowskiego
(Sprawozdania dotyczą lat: 2016 – 2017)
6. Raport Komisji Rewizyjnej ZG
7. Dyskusja – wnioski
(głosowanie)
8. Wniosek Zarządu Głównego o powołaniu nowych władz SLN:
– wybór nowego przewodniczącego ZG (głosowanie)
– zmiany na stanowiskach w ZG i Oddziałach (propozycje)
– dyskusja
9. Przerwa na kawę
10. Informacje bieżące, program działalności 2018 – 2020
11. Wolne wnioski
Przewidywane zakończenie Zebrania : godz. 15.00

Ze względu na ważne problemy i wybory władz, bardzo proszę o niezawodne, osobiste uczestnictwo w Walnym Zebraniu.

Łączę koleżeńskie pozdrowienia

Przewodniczący Zarządu Głównego

Stowarzyszenie Lekarze Nadziei

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap

towarzystwolekarskielogo

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE

Rok założenia 1866

TLK z Komisją Nauk Medycznych O/PAN w Krakowie

oraz Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei

zapraszają uprzejmie na uroczyste zebranie:

z okazji Jubileuszu działalności naukowej i humanitarnej
Prof. dr hab. Zbigniewa Chłapa
w 90-tą rocznicę Jego urodzin

Prof. dr hab. Igor Gościński

Wprowadzenie

Dr hab. n. med. Piotr Kopiński, prof. nadzw. KAAFM

Przegląd działalności Profesora Zbigniewa Chłapa

Gratulacje i życzenia Gości

Słowo Jubilata

Lampka wina

Zebranie prowadzą: prof. dr hab. Igor Gościński i prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

przy ul. Radziwiłłowskiej 4,

w środę 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00

Sekretarz TLK

Dr med. Adam Wiernikowski

Przewodniczący TLK

Prof. dr hab. Igor Gościński

Przewodnicząca KNM O/PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

Przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap