CHARYTATYWNY KONCERT NA RZECZ LUDZI BEZDOMNYCH

W dniu 6 stycznia 2018 roku o godz. 20.00 odbył się w Bazylice Mariackiej “Koncert dla Trzech Króli”

pod Honorowym patronatem Jacka Krupy – Marszałka Województwa Małopolskiego.

Zaproszenie i zapewnienie wspaniałej oprawy Koncertu zawdzięczamy Ks. Prałatowi Dariuszowi Rasiowi, Archiprezbiterowi Bazyliki Mariackiej.

Pełnej organizacji Koncertu podjęło się Stowarzyszenie “TAK – Kraków”, którego Prezesem jest Pan Ireneusz Raś, Poseł na sejm RP, inicjator Czwartego już Koncertu Charytatywnego, w którym Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przeprowadzało kwestę, na rzecz ludzi bezdomnych.

W bardzo pięknym i poruszającym programie Świątecznego Koncertu wystąpili:

  • Andrzej Sikorowski z córką Mają i zespołem orkiestralnym
  • Chór i Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie, pod dyrekcją Rektora Akademii Muzycznej, Prof. dr hab. Stanisława Krawczyńskiego

Znakomite partie solistów jak i wprost rewelacyjne wykonanie Chóru i Orkiestry Akademii Muzycznej, wzbudziły podziw wszystkich słuchaczy.
Na zakończenie Koncertu, Prof. dr hab. Zbigniew Chłap, Przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, wyraził wdzięczność wszystkim wykonawcom Koncertu, organizatorom, sponsorom i jednostkom Straży Pożarnej, zabezpieczających Koncert.
Jednocześnie zapewnił, że pełna kwota pieniędzy w wysokości: 10.223,44 zł zebrana w czasie kwesty, zostanie w całości przekazana na pomoc medyczną dla ludzi bezdomnych.

3-kroli-ok-min