W dniu 12 stycznia 2022 r. w naszej Przychodni SLN dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych gościliśmy grupę przedstawicieli Krakowskiego Klubu Rotary, z jego Prezydentem p. Piotrem Metzlerem.

Goście zapoznali się z działalnością Przychodni i wyposażeniem oraz użytkowaniem nowo zakupionego sprzętu o wartości około 60 tys. zł, służącego do szybkiej diagnostyki. Ten wysokiej klasy sprzęt diagnostyczny został przekazany przez Klub Rotary Kraków, jako dar dla naszego Stowarzyszenia.

Prezydent Klubu Rotary p. Piotrem Metzler wręczył Przewodniczącemu ZG SLN dr n.med Marianowi Kopciuchowi akt przekazania darowizny oraz czek o wartości 3 tys. zł na zakup lekarstw dla naszych podopiecznych. Aktualnie możemy z kropli krwi pacjenta w kilka minut zbadać m.in. poziom glukozy, elektrolity, troponinę, INR, kwas moczowy.

Badanie jest proste i zdecydowanie poszerza możliwości diagnostyczne naszej Przychodni. Diagnostykę tą, po odpowiednim przeszkoleniu na zakupionym sprzęcie może wykonać zarówno pielęgniarka, jak i lekarz.

Za ten dar serdecznie dziękujemy i żywimy nadzieję na dalszą współpracę.