Dnia 13 listopada 2022 r. w sali konferencyjnej przy kościele ss. Felicjanek w Krakowie przy ul. Smoleńsk 6 odbyło się spotkanie doktora n. med. Mariana Kopciucha – przewodniczącego ZG SLN – z grupą Duszpasterstwa Młodych Medyków i ich opiekunem, dominikaninem o. Stefanem M. Norkowskim.

Przewodniczący przedstawił Stowarzyszenie Lekarze Nadziei – organizację pożytku publicznego – jego misję oraz obecne działania. Określił zakres charytatywnej pomocy medycznej, nie tylko w kraju, ale również poza jego granicami, niesioną osobom cierpiącym z powodu patologii społecznych, takich jak skrajne ubóstwo, bezdomność i uzależnienia. Podkreślił działalność opartą na zasadach zawartych w tzw. karcie Działań Humanitarnych, którą uchwalił, współorganizowany przez SLN, Europejski Kongres „Medycyny Humanitarnej i Praw Człowieka” w Krakowie.

Po spotkaniu uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia pomieszczeń Przychodni dla Ludzi Ubogich i Bezdomnych mieszczącej się przy ul. Smoleńsk 4 w Krakowie, w której na co dzień pracują lekarze specjaliści – wolontariusze, psycholodzy z KA im. Frycza-Modrzewskiego, personel pielęgniarski oraz studenci-wolontariusze. Goście zapoznali się również z wyposażeniem przychodni (m. im USG – 3, EKG – 3, kardiomonitor, sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej).

Na zakończenie siostra dyrektor Bernadetta Słowik – zaprosiła uczestników do Kuchni Społecznej im. Siostry Samueli Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, która tego roku obchodziła 150-lecie istnienia.