W dniu 02.07.2022 r. w krakowskim Parku im. dra Henryka Jordana odbył się festyn pod hasłem „Czas dla Nadziei„. Organizatorami byli Stowarzyszenie Alpha Polska, Fundacja Davida Hathawaya i parafia Najświętszej Marii Panny z Lourdes w Krakowie.

Wolontariuszy Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” zaproszono w celu zabezpieczenia opieki przedmedycznej i medycznej.

Festyn został zorganizowany przede wszystkim dla uchodźców z Ukrainy i wspomagających ich polskich gospodarzy.

Na dużej scenie wystąpili m. innymi Lidia i Marcin Pospieszalscy z zespołem poszerzonym o artystów z Ukrainy, artyści Gospel i Jarmuła Band. Zajęcia sportowe prowadziło Stowarzyszenie SIEMACHA, były warsztaty plastyczne, solne oraz różne zabawy. Caritas prowadził punkt konsultacyjny i informacyjny dla uchodźców. Każdy mógł skorzystać z kuchni polowej oferującej specjały kuchni ukraińskiej i polskiej.

Wolontariusze Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei” dla zgłaszających się osób przeprowadzali nieodpłatnie: konsultacje medyczne, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, badania analityczne (oznaczano stopień wysycenia hemoglobiny) oraz zlecano stosowne leczenie farmakologiczne. Natomiast po leki należało się zgłosić do Przychodni Lekarskiej dla Bezdomnych i Ubogich w Krakowie ul. Smoleńsk 4 mieszczącej się w budynku Dzieła Pomocy św. Ojca Pio.