Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej mieszcząca się w Warszawie przy ul. Targowej 25 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 10 000 PLN.

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku realizowaliśmy projekt z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:

„Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie wiosny”.

Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba objęta projektem została poddana niezbędnym zabiegom pielęgniarskim i otrzymała potrzebne leki, witaminy, odżywki oraz ciepłą odzież. Równocześnie każdej zgłaszającej się osobie została udzielona konsultacja medyczna przez lekarzy specjalistów.

Za otrzymaną darowiznę serdecznie dziękujemy.