Fundacja ORLEN mieszcząca się w Płocku przy ul. Chemików 7 wsparła finansowo Stowarzyszenie Lekarze Nadziei przekazując darowiznę w wysokości 30 020 PLN.

Od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku zrealizowaliśmy zadanie z zakresu pomocy społecznej pt.

„Pomoc rzeczowa i opieka medyczna dla osób na progu wykluczenia społecznego, skrajnie ubogich, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku w okresie zimy ”.

Dzięki przekazanym środkom zakupiono leki, witaminy, odżywki, środki opatrunkowe, bieliznę, odzież i środki higieny osobistej. Każda zgłaszająca się osoba objęta projektem została poddana koniecznym zabiegom pielęgniarskim i otrzymała potrzebne leki, witaminy, odżywki i ciepłą odzież. Równocześnie każdej zgłaszającej się osobie została udzielona specjalistyczna konsultacja lekarska.

Za przekazaną darowiznę serdecznie dziękujemy.