Serdeczne gratulacje

rzeczniklogo

Dnia 10 października 2018 roku w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia Odznaki Honorowej „Za zasługi dla ochrony praw człowieka” przez Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara.

Paniom:

Stanisławie Łukasik

Róży Czempas

Krystynie Stopczyńskiej

Janinie Gałwie

Są lekarkami, działają jako wolontariuszki w warszawskiej Przychodni dla Bezdomnych. Kochają ludzi, noszą w sobie pasję pomagania innym. Ratują zdrowie i pomagają ocalić poczucie godności. Każdego pacjenta traktują z najwyższym szacunkiem i sympatią, bez względu na jego stan czy sytuację życiową.

Przychodnia dla Bezdomnych została założona w 1994 roku przez Warszawski Oddział Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”. To niezależne stowarzyszenie niosące pomoc medyczną ludziom w zagrożeniu zdrowia i życia w każdych warunkach. Jego działalność, dokonania oraz heroiczne przykłady odwagi na całym świecie są godne uznania – niosą ludziom nadzieję. Pokazują jak można profesjonalnie i skutecznie pomagać najuboższym i najbardziej dotkniętym przez los. Zwłaszcza, gdy inni się od nich odwracają albo lekceważą ich cierpienia.

Odznaka honorowa Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” została ustanowiona w dniu 2 listopada 2009 r. Jest zaszczytnym wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka, może zostać nadana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, a także organizacjom i instytucjom.

Serdecznie gratulujemy tak zaszczytnej nagrody i dziękujemy za wspaniałą pomoc na rzecz najuboższych.

uroczystosc