III Światowy Dzień Ubogich

Biedni nie są numerami, dzięki którym możemy pochwalić się działaniami. Biedni to osoby, którym należy wyjść na spotkanie.” – fragment orędzia Papieża Franciszka na III Światowy Dzień Ubogich.

          Zgodnie z ustaleniami zawartymi z Panem Jakubem Kwaśnikiem, Stowarzyszenie Lekarzy Nadziei czynnie włączyło się w obchody 3 Światowego Dnia Ubogich w dniach 14-17 listopada 2019 roku w Krakowie.

          Przyjęcia pacjentów w ww. dniach z Małego Rynku odbywały się w Przychodni SLN dla Ubogich i Bezdomnych przy wzmożonej obsadzie lekarskiej i pielęgniarskiej. Zgłaszający się ubodzy po badaniu lekarskim otrzymywali bezpłatnie leki, wykonywano małe zabiegi chirurgiczne (najczęściej owrzodzenie podudzi) oraz zaopatrywano rany.

          Warto zaznaczyć, że z pośród pacjentów jeden ze względu na stan zagrażający życiu  został skierowany do szpitala. Koszty naszego udziału oceniamy w granicach 6-7 tys. zł.

          Należy przypomnieć, że Stowarzyszenie Lekarze Nadziei jest Organizacją Pożytku Publicznego i po raz kolejny udowodniło potrzebę akcji humanitarno-charytatywnych dla ludzi w potrzebie w zagrożeniu zdrowia i życia.