Delegacja Stowarzyszenia Lekarze Nadziei wzięła udział w uroczystych obchodach 150-lecia Kuchni Społecznej im. s. Samueli w dniu 15 października 2022 roku. O godz. 15:00 w krakowskim kościele Niepokalanego Serca Maryi była sprawowana dziękczynna liturgia mszy św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Damiana Muskusa. Wygłoszonej homilii powiedział: Ewangelia mówi bardzo wyraźnie, że Jezus jest w samym środku ludzkiego cierpienia, jest z wykluczonymi, z najmniejszymi, z pokrzywdzonymi, jest z płaczącymi. Jak podkreślał, jednym z najważniejszych zadań Kościoła jest rozpoznawać Chrystusa w najsłabszych tego świata. – Niezależnie od tego jaki mają paszport, czy mają świadectwo chrztu, czy znają katechizm, czy żyją Dekalogiem – w Jego oczach każdy człowiek zasługuje na miłość. Przypominając historię kuchni, bp  Damian Muskus podkreślał, że choć czasy się zmieniają, jest ona wciąż potrzebna. – Dopóki istnieją kuchnie takie jak ta, nikt z nas nie może spać spokojnie. Konieczność takich miejsc rodzi pytanie o naszą solidarność z ubogimi, o umiejętność dostrzeżenia, że są wśród nas, o współczucie i troskę. Uwrażliwiał także, że z tej troski o najsłabszych „nie zwalniają dobre siostry felicjanki ani bracia kapucyni niosący profesjonalną pomoc bezdomnym”. 

Postać siostry Samueli Piksy oraz działalność Kuchni społecznej im. siostry Samueli w Krakowie przybliżyła na antenie Polskiego Radia 24  s. Bernadetta Słowik.

Początki naszej krakowskiej jadłodajni, czyli obecnie kuchni siostry Samueli sięgają czasu przybycia sióstr po kasacie zakonu w 1864 roku w Warszawie (w zaborze rosyjskim) do Krakowa. Nasza założycielka bł. matka Maria Angela Truszkowska powierzyła siostrom, w szczególności s. Józefie Mikulińskiej, troskę o ubogich. Przy budowaniu pierwszej części klasztoru przy ulicy Smoleńsk 6 zleciła siostrom wydawanie posiłków biednym przy furcie klasztornej.  Gdy studentów było coraz więcej, wydawanie obiadów przeniesiono do budynku przy ul. Smoleńsk 4. S. Samueli powierzono zarządzanie kuchnią, kiedy była w wieku 24 lat. Przez 60 lat była sercem tej placówki, w której jak w zwierciadle odbijały się wszystkie problemy społeczne i ekonomiczne kraju

W ten sposób w 1872 r. narodziła się Kuchnia Studencka, która w ciągu 150 lat istnienia kilka razy zmieniała nazwę, ale zawsze realizowała prośbę założycielki, by głodnego nakarmić.

Kuchni Społecznej im. s. Samueli życzymy kolejnego jubileuszu 200 lat a siostrze Dyrektor Bernadecie Słowik oraz pracownikom błogosławieństwa Bożego w tym szczytnym dziele.