towarzystwolekarskielogo

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE

Rok założenia 1866

TLK z Komisją Nauk Medycznych O/PAN w Krakowie

oraz Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei

zapraszają uprzejmie na uroczyste zebranie:

z okazji Jubileuszu działalności naukowej i humanitarnej
Prof. dr hab. Zbigniewa Chłapa
w 90-tą rocznicę Jego urodzin

Prof. dr hab. Igor Gościński

Wprowadzenie

Dr hab. n. med. Piotr Kopiński, prof. nadzw. KAAFM

Przegląd działalności Profesora Zbigniewa Chłapa

Gratulacje i życzenia Gości

Słowo Jubilata

Lampka wina

Zebranie prowadzą: prof. dr hab. Igor Gościński i prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

w Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego

przy ul. Radziwiłłowskiej 4,

w środę 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.00

Sekretarz TLK

Dr med. Adam Wiernikowski

Przewodniczący TLK

Prof. dr hab. Igor Gościński

Przewodnicząca KNM O/PAN w Krakowie

Prof. dr hab. Kalina Kawecka-Jaszcz

Przewodniczący Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Prof. dr hab. Zbigniew Chłap