Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI

Z powodu pandemii Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI odbędzie się on‑line.
Celem Zebrania jest głosowanie nad przyjęciem sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

Działając na podstawie §15 ust.8 Statutu Stowarzyszenia LEKARZE NADZIEI, zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego Stowarzyszenia z dnia 20 lutego 2021 r. zawiadamiam że 25-03-2021 r. odbędzie się trybie on‑line Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie o godz. 18:00. W przypadku braku wymaganej liczby członków uczestniczących on‑line, ustala się termin drugi na godz. 18.30.

Link do spotkania zostanie przesłany uczestnikom drogą mailową lub SMS, przed rozpoczęciem obrad.

Porządek obrad:

1. Powitanie członków Stowarzyszenia przez Przewodniczącego Zarządu Głównego SLN.

2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza (głosowanie jawne).

3. Przedstawienie porządku obrad przez przewodniczącego zebrania (głosowanie jawne).

4. Wybór komisji skrutacyjnej (głosowanie jawne).

5. Przyjęcie informacji od przewodniczącego komisji skrutacyjnej w sprawie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zebrania do prawomocności obrad i zdolności do głosowania.

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2019 rok.

7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań (głosowanie jawne).

8. Zamknięcie zebrania.

Za Zarząd
Przewodniczący ZG SLN
dr n. med. Marian Kopciuch