Spirometria jest najważniejszym z badań czynnościowych układu oddechowego, czyli badań, które pozwalają na obiektywną ocenę czynności płuc. Wykonanie badania spirometrycznego poprzez spirometr jest nieodłącznym elementem diagnostyki i oceny przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego, takich jak astma i POChP. 

19 marca w przychodni dla osób ubogich w kryzysie bezdomności na ul. Smoleńsk 4 darczyńcy: Franciszek Łażeński, Rafał Kopeć, Stanisław Wojtas oraz Antoni Bojarski przekazali na ręce przewodniczącego ZG SLN – dr n.med. Mariana Kopciucha i dyrektora biura – Andrzeja Lorenca spirometr. Wszystko to, dzięki ogromnemu zaangażowaniu dr Macieja Dendury, który po raz kolejny pośredniczył w przekazaniu profesjonalnego sprzętu medycznego dla naszej przychodni.

Spirometria jest badaniem bezpiecznym, można ją wykonywać nawet u zdrowych osób w ramach badań profilaktycznych. Przeciwwskazania do spirometrii dzielą się na bezwzględne, czyli sytuacje, w których nie wolno jej wykonywać i względne, czyli takie stany, w których nie powinno się jej wykonywać.Dzięki temu badaniu można przede wszystkim sprawdzić pojemność i objętości płuc oraz na ocenić przepływ powietrza, znajdującego się w płucach i oskrzelach przy różnorodnych fazach cyklu oddechowego.

autor J.B.