Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ś+p

Dr chemii Zofii Michalskiej

Członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Lekarze Nadziei

Dr Zofia Michalska pełniła niezwykle ważne funkcje jako skarbnik Stowarzyszenia oraz współtwórca i kierownik Apteki Darów Leków. Pod Jej kierownictwem przekazywane były leki i materiały medyczne nie tylko mieszkańcom, ale i Przychodniom dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, a także na charytatywne i humanitarne misje dla Polaków na Kresach Wschodnich oraz dla ludności krajów Afryki i Azji. Zaangażowaniem w dzialalność spoleczną i patriotyczną Dr Zofia Michalska zyskała wielkie uznanie i wdzięczność ludzi za leki niejednokrotnie ratujące zdrowie i życie. Odejscie Dr Zofii Michalskiej jest dla nas niepowetowaną stratą, a pamięć o Jej zasługach będzie nam zawsze towarzyszyć.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia przekazuje

Zarząd Główny i Członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei