Kraków 23.04.2020 r.

Szanowni Państwo
Pan
Piotr Ćwik
Wojewoda Małopolski
Pan
Robert Stępień
Prezes
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie

Odpowiadając na apel Pana Wojewody Małopolski i Prezesa OIL w Krakowie w imieniu
Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei z siedzibą w Krakowie ,zgłaszam zwiększenie liczby godzin przyjęć w
ciągu tygodnia dla pacjentów w Przychodni Lekarskiej SLN dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich przy ul.
Smoleńsk 4 w Centrum Dzieła Św. Ojca Pio


Pragnę zaznaczyć ,że od początku ogłoszonej epidemii koronawirusa utrzymaliśmy przyjęcia w
Przychodni SLN dla bezdomnych pacjentów , pomimo braku środków finansowych na zakup środków
ochrony osobistej dla personelu (maseczek ,fartuchów jednorazowych ,przyłbic itp)


Jedyną naszą ochroną podczas przyjęć- oprócz badania temperatury ciała pacjenta –było zachowanie
bezpiecznej odległości oraz „ zdobyte” maseczki. W wyniku braku odzieży ochronnej część personelu
przebyła infekcje dróg oddechowych (leczeniem objęto trzech lekarzy, dwie pielęgniarki ). Na
szczęście , ze skierowanych z naszej Przychodni SLN pacjentów z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem wyniki testów – jak dotychczas –są ujemne .


W Punkcie Charytatywnym Wydawania Leków zlokalizowanym na Os. Dywizjonu 303 ,Pawilon 1
nadal wydajemy bezpłatnie leki osobom mającym trudności w ich uzyskaniu.


Od Prezesa OIL w Krakowie Dr Roberta Stępnia uzyskaliśmy zapewnienie przyznania odzieży
ochronnej dla personelu Przychodni SLN oraz Punktu Charytatywnego Wydawania Leków.


Miejmy nadzieję ,że wspólnymi siłami zdołamy pomoc potrzebującym ,dając nadzieję ,że nie
pozostaną sami w trudnych sytuacjach w których przyszło im i nam żyć- mimo wszystko.

Z wyrazami szacunku
Marian Kopciuch
Przewodniczący ZG SLN