Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 29 kwietnia 2023 r. odszedł w wieku 96 lat

Roman Kozłowski

Lekarz, Harcerz Szarych Szeregów ps. Kosynier
Wieloletni Lekarz-Wolontariusz Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”

Uroczystości żałobne odbędą się w dniu 5 maja 2023 r. o godz.13.40
Na Cmentarzu Prądnik Czerwony w kaplicy przy ul. Powstańców.

Rodzinie zmarłego wyrazy głębokiego i szczerego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia „Lekarze Nadziei”