Z prawdziwym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
śp. mgr ELŻBIETY DUŃSKIEJ

Elżbieta Duńska, jako magister farmacji, pełniła niezwykle ważną funkcję Kierownika charytatywnego punktu wydawania leków. Była jednym ze współtwórców tej placówki.

Pod jej kierownictwem przekazywane były leki i materiały medyczne nie tylko mieszkańcom, ale i przychodni dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich, a także na charytatywne i humanitarne misje dla Polaków na Kresach Wschodnich oraz dla ludności krajów Afryki i Azji.

Jej wiedza medyczna i farmakologiczna, zaangażowanie w działalność społeczną skutkowało wielkim uznaniem i wdzięcznością ludzi za otrzymane leki, niejednokrotnie ratujące ich życie i zdrowie.

Odejście Elżbiety Duńskiej jest dla nas niepowetowaną stratą, a pamięć o jej zasługach będzie nam zawsze towarzyszyć.

Rodzinie i Bliskim wyrazy szczerego współczucia przekazuje Zarząd Główny i Członkowie Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.