Podziękowania

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 14 , Os. Dywizjonu 303, bl. 66 w Krakowie, Pani Mgr Ewa Dziekan wydała zezwolenie na dalsze bezpłatne korzystanie z pomieszczeń szkolnych, które wykorzystujemy na magazyn materiałów medycznych. Serdecznie dziękujemy!